Gymnázium Havlíčkův Brod ve státních maturitách opět vysoko nad celostátním průměrem
Ikona - FacebookIkona - BakalářiGHB na InstagramuMapa GHB
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • formujeme zdravě kritické a sebevědomé osobnosti ve vstřícném a tvůrčím prostředí
  • výsledky studentů nás řadí ke školám, na které je spolehnutí
  • fungujeme 288 let, máme na co navazovat

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2024/2025 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení nebo se vydejte na virtuální prohlídku školy.

Gymnázium Havlíčkův Brod ve státních maturitách opět vysoko nad celostátním průměrem
18. 09. 2014 (8679 přečtení) | Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. | Rubrika: Výuka |
Tiskni článek Sdílej!

Výsledky letošních maturit opět potvrdily, že Gymnázium Havlíčkův Brod dlouhodobě dosahuje ve srovnatelných částech státní maturitní zkoušky jedny z nejlepších výsledků na Vysočině a zároveň důstojně reprezentuje celý region i v celostátním srovnání.

Státní maturitní zkouška proběhla v letošním roce již počtvrté. Během uplynulých čtyř let se ve všech třech předmětech společné maturitní zkoušky studenti našeho gymnázia vždy vyšvihli nad celostátní gymnaziální průměr, ani jednou se nestalo, že by byli průměrní, či dokonce podprůměrní.  Z dostupných výsledků vyplývá, že brodské gymnázium obstojí i ve srovnání s nejlepšími školami v celé České republice. Například hned na začátku - v roce 2011 dosáhli naši studenti osmého nejlepšího výsledku v didaktickém testu z českého jazyka a desátého nejlepšího výsledku v didaktickém testu z matematiky, studenti tehdejší oktávy B skončili ve zkoušce z anglického jazyka na pátém místě z 3099 tříd celé České republiky. Podobné výsledky bychom našli i v následujících letech, za všechny můžeme zmínit třeba ten poslední - v roce 2014 dosáhli naši studenti ve srovnání se všemi školami z celé ČR dvanáctého nejlepšího průměrného percentilu v didaktickém testu z matematiky.

Níže uvedené tabulky přehledně srovnávají výsledky státních maturit z hlediska našeho gymnázia (GHB):

Výsledky maturit 2011

Výsledky maturit 2012

Výsledky maturit 2013

Výsledky maturit 2014

Výsledky státních maturit pochopitelně nejsou rozhodujícím kritériem pro posouzení kvalit školy. Z hlediska celkové úrovně gymnázia je daleko důležitějším údajem úspěšnost absolventů při studiu a absolvování vysokých škol. Stejně tak je nezbytné sledovat spokojenost studentské i rodičovské veřejnosti  s fungováním školy a všech jejích složek. Zmíněná kritéria jsou na brodském gymnáziu podrobena soustavné péči a kontrole. Úspěšnost absolventů je vyhodnocována každým rokem. Pravidelným sociologickým průzkumem zpracovaným nezávislou agenturou pak sledujeme spokojenost všech zainteresovaných subjektů s chodem školy. S aktuálními výsledky všech těchto šetření budeme veřejnost seznamovat během podzimu zde na našem webu i při dalších příležitostech, o nichž budeme včas informovat.svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2023 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara