GHB partnerem Masarykovy univerzity v Brně
Ikona - FacebookIkona - BakalářiGHB na InstagramuMapa GHB
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • formujeme zdravě kritické a sebevědomé osobnosti ve vstřícném a tvůrčím prostředí
  • výsledky studentů nás řadí ke školám, na které je spolehnutí
  • fungujeme 288 let, máme na co navazovat

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2024/2025 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení nebo se vydejte na virtuální prohlídku školy.

GHB partnerem Masarykovy univerzity v Brně
21. 08. 2007 (5293 přečtení) | Autor: Mgr. Milan Novák | Rubrika: Informace |
Tiskni článek Sdílej!

Masarykova univerzita pro naši školu zajistí:

§         Den otevřených dveří zahrnující návštěvu fakult a pracovišť pro studenty, výchovné poradce a pedagogy, a to jednou do konce roku 2007,

§         odbornou přednášku pedagoga MU na škole, a to jednou do konce roku 2007, v maximálním rozsahu dvou vyučovacích hodin,

§         výjezdní setkání pro výchovné poradce - toto školení (kariérové vzdělávání) zorganizuje MU ve spolupráci s MŠMT ČR a Asociací školských poradců a proběhne v maximálním rozsahu dvou pracovních dní,

§         zaslání elektronického newsletteru určeného studentům s informacemi o studiu, novinkách a zajímavostech na MU, a to minimálně třikrát do konce roku 2007,

§         prezentaci Gymnázia Havlíčkův Brod na webu MU (http://www.muni.cz/rdc/general/mu_partners/secondary_schools) - MU uveřejní na svých webových stránkách informace o projektu „Partnerství ve vzdělávání“; součástí informací bude uvedení názvu školy s hypertextovým odkazem na web školy,

§         osobní prezentaci MU na škole, součástí bude představení studia na MU a testů k přijímacímu řízení,

§         dodání zpětné vazby škole - představuje poskytnutí statistické informace o úspěšnosti absolventů GHB při přijímacím řízení na MU pro akademický rok 2007/2008, a to do 30. 11. 2007, pokud tyto informace nebudou v kolizi s ochranou osobních údajů,

§         prezentaci projektu Partnerství ve vzdělávání v tištěné publikaci „Informace o přijímacím řízení“,

§         vydání tištěného informativního zpravodaje o proběhlé spolupráci za rok 2007, včetně uvedení seznamu partnerských středních škol, a zaslání 30 kusů na školu,

§         výroční konferenci ředitelů partnerských středních škol a vedení MU,

§         možnost  užití označení „Partnerská škola Masarykovy univerzity“ a názvu projektu „Partnerství ve vzdělávání“ na propagačních materiálech a marketingových projektech školy po dobu trvání partnerství,

§         konzultace talentovaným studentům (řešitelé olympiád a středoškolské odborné činnosti) a pedagogům školy,

§         snížení poplatku pro učitele GHB, kteří se zúčastní letních škol pořádaných Přírodovědeckou fakultou MU v roce 2007.

 

http://www.muni.cz/ctt/general/events/calendar/2190svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2023 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara