Ekologická olympiáda Chaloupky 2017
Logo GHB
  •    HOME
  •       SUPLOVÁNÍ
  •       KONTAKTY
Ikona - FacebookIkona - BakalářiGHB na Instagramu
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • úspěšně fungujeme 286 let, máme na co navazovat
  • výsledky studentů nás řadí k nejlepším školám v regionu
  • formujeme samostatné a svobodné jedince, kteří se zdárně uplatní v současné společnosti

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2022/2023 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení nebo se vydejte na virtuální prohlídku školy.

Ekologická olympiáda Chaloupky 2017
13. 11. 2017 (883 přečtení) | Autor: RNDr. Marie Vlková | Rubrika: Informace |
Tiskni článek Sdílej!

 Olympiáda, jejíž letošní téma bylo Dřeviny rostoucí mimo les, se konala ve vzdělávacím středisku Chaloupky.
Příprava na ni nebyla nikterak jednoduchá. Během dvou měsíců bylo třeba zvládnout domácí úkol, což obnášelo vyhledat v našem okrese minimálně 10 významných stromů, vytvořit o nich dokumentaci, zanést do internetové mapy, uspořádat soutěž formou hlasování o nejlepší z uvedených stromů a vyhodnotit ji.
 Krom toho se děvčata musela naučit vše, co s danou problematikou souvisí. Od legislativy, přes poznávačky dřevin, včetně charakteru jejich dřeva, dřevokazných hub, hmyzu, ptáků, až po faktory ovlivňující život stromů.
Zajímavou součástí soutěže bylo i poznávání čajů zhotovených z našich dřevin. Náročná byla stezka, kde soutěžící  přímo v terénu plnili různé úkoly, například změření výšky stromu, vyhodnocení jeho zdravotního stavu atd.
O obtížnosti úkolů svědčí i to, že maximálního počtu 100 bodů nedosáhlo žádné z jedenácti zúčastněných družstev. Vítězové získali 76 a naše holky 65,5 bodů. Za svůj výkon si děvčata zaslouží velkou pochvalu, vždyť se této soutěže zúčastnila poprvé a obstála i v silné  konkurenci ostřílených družstev se studenty z oktáv.
Na závěr několik fotografií dokumentujících soutěž.

 

EO 1

EO2

EO3

EO4

EO5

EO6

EO7

EO8svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2018 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara