Den otevřených dveří a příprava k přijímačkám
Ikona - FacebookIkona - BakalářiGHB na InstagramuMapa GHB
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • formujeme zdravě kritické a sebevědomé osobnosti ve vstřícném a tvůrčím prostředí
  • výsledky studentů nás řadí ke školám, na které je spolehnutí
  • fungujeme 288 let, máme na co navazovat

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2024/2025 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení nebo se vydejte na virtuální prohlídku školy.

Den otevřených dveří a příprava k přijímačkám
16. 01. 2019 (2765 přečtení) | Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. | Rubrika: Přijímací řízení |
Tiskni článek Sdílej!

Ve středu 30. ledna 2019 se široké veřejnosti opět otevírá možnost prožít den s brodským gymnáziem. Od 12.00 budou moci všichni zájemci navštívit běžné hodiny a vyzkoušet si, jak probíhá výuka přírodních věd, humanitních oborů, jazyků i jednotlivých výchov. Ve 14.00 startují přijímačky nanečisto, jež jsou otevřeny všem, které letos čeká přijímací řízení na střední školy.

 

Navštivte běžnou výuku

Po listopadovém dni otevřených dveří, kdy se brodské gymnázium prezentovalo především aktivitami, které byly realizovány nad rámec běžné výuky, chceme nyní veřejnosti předvést, jak vypadají „všední“ hodiny. Zájemcům otevřeme učebny, ve kterých se bude vyučovat fyzice, biologii, základům společenských věd, zeměpisu, jazykům anglickému, německému, francouzskému, výchově výtvarné i tělesné, atd… Každý bude moci vstoupit, sledovat, zdejší dění a až se dostatečně poučí v daném předmětu, může postoupit do další učebny s jiným typem výuky. Ve vestibulu bude připraven rozpis s předváděnými předměty, na chodbách budou k dispozici průvodci, kteří zajistí bezproblémový pohyb všech návštěvníků. Tato prezenční část dne otevřených dveří skončí ve 13.40, aby ve 14.00 mohly vypuknout přijímačky nanečisto.  

 

Přijímačky nanečisto

Účast na přijímacích zkouškách je otevřená všem zájemcům, není podstatné, zda chtějí studovat na brodském gymnáziu či na jiné střední škole. Také není třeba se nikde registrovat či hlásit předem. Po vypracování testu s přítomnými účastníky úlohy rozeberou naši zadavatelé – češtináři a matematici. Lednové přijímačky nanečisto tak zároveň budou první lekcí tréninků k přijímačkám, jež se naplno rozeběhnou v únorových týdnech (viz níže). Předpokládaný konec přijímacích zkoušek nanečisto je v 16.00 hodin.  

 

Servis pro rodiče i základní školy

Pro rodiče, výchovné poradce ze základních škol i širší veřejnost jsme od 14.00 připravili instruktážní servis o administraci celého přijímacího řízení a debatu s vedením školy. Instruktáž bude obnášet pomoc s vyplňováním přihlášek včetně jejich administrace, informace o zápisových lístcích a o administrativním průběhu celého přijímacího řízení. Naše administrativní pracovnice budou též připraveny přijmout vyplněné a potvrzené přihlášky. V rámci debaty se zaměříme na průběh přijímacího řízení, na charakter studia na naší škole, na uplatnění našich absolventů, na probíhající modernizaci školy i na další témata. Těm, kteří nestihli školu navštívit v rámci listopadového dne otevřených dveří, nabídneme též komentovanou prohlídku všech interiérů a návštěvu badatelského centra.

 

Trénink

Lednové přijímačky nanečisto tvoří odrazový můstek k následným tréninkům na přijímací testy. Ty odstartujeme týden po přijímačkách nanečisto, tj. ve středu 6. 2. 2019 od 14.15 matematikou. Naši pedagogové budou zájemcům o čtyřleté i osmileté studium 90 minut podrobně vysvětlovat, co všechno se od nich při přijímací zkoušce z matematiky očekává. Za týden poté, tedy ve středu 13. února provedou totéž naši češtináři. Ve středu 20. 2. bude pokračovat kurz již pouze pro čtyřletý cyklus, a to matematikou: tato lekce naváže na hodinu z 6. 2., přinese nové úlohy a nové informace. 27. 2. obdobně navážou naši češtináři na lekci z 21. 2. Zájemci o tréninky se na ně mohou závazně prostřednictví následujícího formuláře: http://www.ghb.cz/view.php?nazevclanku=registrace-uchazecu-na-treninky-k-prijimacim-zkouskam&cisloclanku=2017110023. Všechny kurzy jsou zdarma.  

Trénink na přijímací zkoušky – vždy ve středu 14.15-15.45

datum

čtyřletý cyklus

osmiletý cyklus

6. 2

Matematika

Matematika

13. 2.

Český jazyk

Český jazyk

20. 2.

Matematika

 

27. 2.

Český jazyk

 

 

Závěrečné přijímačky nanečisto

Celý přípravný kurz uzavře naše gymnázium ve středu 3. dubna, kdy od 14.00 proběhnou poslední přijímačky nanečisto.

Další informace k přijímacímu řízení najdete v článcích, na něž se odkazuje pod tímto textem. Veškeré otázky zodpovíme na mailu bouchal@ghb.cz.

 

 

dod
dod
dod
dod
dod
dod
dod
dod
dod
dod


svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2023 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara