Den otevřených dveří a přijímačky nanečisto – Cyberpunk 2063
Ikona - FacebookIkona - BakalářiGHB na InstagramuMapa GHB
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • formujeme zdravě kritické a sebevědomé osobnosti ve vstřícném a tvůrčím prostředí
  • výsledky studentů nás řadí ke školám, na které je spolehnutí
  • fungujeme 288 let, máme na co navazovat

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2024/2025 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení nebo se vydejte na virtuální prohlídku školy.

Den otevřených dveří a přijímačky nanečisto – Cyberpunk 2063
01. 11. 2023 (2318 přečtení) | Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. | Rubrika: Informace |
Tiskni článek Sdílej!

Ve středu 15. 11. 2023 se uskuteční tradiční den otevřených dveří gymnázia, tentokrát nazvaný Cyberpunk 2063 – vzpomínky na budoucnost. Po několika ročnících, v nichž bylo společné téma DOD GHB dáno geograficky, jsme se rozhodli tuto kapitolu uzavřít a ohlédnout se za ní, a zároveň svůj pohled hrdě směřovat směrem do budoucnosti, jež ovšem nemusí být (navzdory názvu) nutně dystopická.

 

Dopoledne – drony, experimenty, workshopy

Dopolední program proběhne mezi 8.00-14.00, je určen především návštěvníkům ze základních škol a zahrnuje zážitkovou výuku s létajícími drony, experimenty v nově otevřené laboratoři chemie a laboratoři neurovědy, „kufr“ v posluchárně fyziky, workshop v ateliéru výtvarné výchovy a besedu se členy studentského parlamentu. Zájemci z řad veřejnosti se na dopolední komentované prohlídky mohou hlásit na mailu bouchal@ghb.cz.

 

Cyberpunk (Štáflova) 2063 – interaktivní hra pro všechny

DOD - Cyberpunk 2063

Součástí odpoledního programu, který začíná ve 14.00, bude vzpomínková expozice z děl výtvarného ateliéru vedeného Danielem Korábem napříč zeměkoulí, budete se moci znovu potkat s nejzdařilejšími vzpomínkami z posledních deseti let, od Mexika až po Japonsko, díky nim jsou naše předchozí snažení důkladně zakonzervována a bylo by nešetrné a zpozdilé je jen schovávat v depozitářích, ačkoliv jejich autoři už v některých případech mezitím získali akademický titul.

Zároveň se ale, opírajíce se o minulost, vydáme spolu do budoucnosti. Uchazeči o studium si budou moci projít budovu číslo popisné 2063 pomocí interaktivní hry, která jim umožní budovu (její minulost i současnost) důkladně poznat. Stačí do gymnázia vstoupit pravou nohou a hlavním vchodem a přesunete se navíc o čtyřicet let kupředu (z čísla popisného se stane letopočet). Škola je přeci pevným pojítkem mezi minulostí a budoucností, nebo by alespoň měla být. Ve středu 15. 11. se jím každopádně stane.

Krom hry samotné (nemusíte se bát, vyhrát ji může každý, vašim cílem je přeci se na gympl dostat a prvním stupněm této aktivity je dostat se do gymplu a trochu jej poznat) budou pro uchazeče již tradičně připraveny různé aktivity spojené se školou vyučovanými předměty či přijímací zkoušky nanečisto. Nejen pro uchazeče, ale i pro rodiče či přátele školy pak vystoupí školní sbor, školní kuchařské a pekařské týmy připravují exkluzivní menu rozkročené mezi budoucností a pamětí, kvalitní káva poteče proudem! Přijďte si s nám zacestovat časem! Těšíme se na vás!

 

Diskuze o studiu a přijímačky nanečisto

Pro zájemce o studium na škole i jejich rodiče připravujeme diskusní panel se členy studentského parlamentu a vedením školy: Diskuse je plánována vždy na 20 minut a začínat bude ve 14.30, 15.00, 15.30 a 16.00.

Přijímací zkoušky nanečisto startují v 16.00 ve variantě pro zájemce o osmiletý i čtyřletý cyklus. Všichni účastníci nejdříve zdolají porci úkolů z matematiky. Po krátké pouze jim v 17.00 zadavatelé předloží testové úlohy z českého jazyka. Své výsledky si bude moci každý z uchazečů konfrontovat se správným řešením, jež zveřejníme na webu školy bezprostředně po skončení přijímacích zkoušek. Přijímačky nanečisto jsou otevřeny všem zájemcům, není při tom podstatné, zda chtějí studovat na našem gymnáziu, či na jiné střední škole.

 

Shrnutí časového harmonogramu

8.00-14.00                                          program pro organizované skupiny

14.00-18.00                                        interaktivní hra Cyberpunk 2063

15.30                                     vystoupení školního pěveckého sboru

14.30; 15.00; 16.00; 16.30               diskuze s vedením školy a členy studentského parlamentu

16.00-16.45                                        přijímačky nanečisto – matematika

16.55-17.40                                        přijímačky nanečisto – český jazyk                         

14.00-18.00                                        kavárna Vzpomínky na budoucnost 2063

14.00-18.00                                        fastfood Cyberpunk 2063

8.00-18.00                                          expozice děl výtvarného ateliéru

8.00-18.00                                          výstava historické ICT technikysvislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2023 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara