Co prozradily krajské zpětnovazební dotazníky
Ikona - FacebookIkona - BakalářiGHB na InstagramuMapa GHB
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • formujeme zdravě kritické a sebevědomé osobnosti ve vstřícném a tvůrčím prostředí
  • výsledky studentů nás řadí ke školám, na které je spolehnutí
  • fungujeme 288 let, máme na co navazovat

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2024/2025 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení nebo se vydejte na virtuální prohlídku školy.

Co prozradily krajské zpětnovazební dotazníky
04. 01. 2023 (911 přečtení) | Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. | Rubrika: Informace |
Tiskni článek Sdílej!

S velkým časovým odstupem se vracíme k výstupům zpětnovazebních dotazníků, které zadal odbor školství Kraje Vysočina všem středním školám, které zřizuje.

Dotazníky jsou užitečné právě tím, že reflektují situaci na všech těchto středních školách. Těší nás při tom, že ve všech sledovaných oblastech hodnotí naši studenti svou školu lépe, než činí celokrajský průměr:

Krajský dotazník zpětné vazby, prosinec 2022

Při reflexi atmosféry ve škole si naši studenti cení mj. atmosféry ve třídě a práce třídních učitelů. Z vlastních celoškolních dotazníků, ale i z každodenního provozu dobře víme, jak důležitou roli třídní kolektiv a třídní učitelé hrají při úspěšném zvládání studijních úkolů a potíží.

Krajský dotazník zpětné vazby, prosinec 2022

Zpracovatelé dotazníků nabídli zpracování některých dat také na čtyřbodové škále, zde zobrazené výsledky vypadají například takto:

Krajský dotazník zpětné vazby, prosinec 2022

Také v oblasti důvěry naši studenti oceňují práci třídních učitelů i vstřícnost všech učitelů při řešení problémů:

Krajský dotazník zpětné vazby, prosinec 2022

Celou řadu témat reflektuje oblast kvality výuky. Je potěšitelné, že naši studenti si cení odborné i pedagogické způsobilosti učitelů, neboť v tom spočívá jádro jejich práce i hlavní úkol školy. Jednou z klíčových dovedností dobrého pedagoga je objektivita hodnocení, i zde vnímají naši studenti práci učitelů velmi pozitivně. Potěšující je též kladné hodnocení respektujícího vztahu učitelů a žáků. Zpětné vazby dále ukazují, že se škole daří nabízet inspirativní škálu volnočasových aktivit a akcí. Oproti tomu jsou pro budoucnost velkou výzvou krajského školství i našeho gymnázia relativně nízká hodnocení aktivizujících a tvůrčích forem výuky.

Krajský dotazník zpětné vazby, prosinec 2022svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2023 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara