Anketa a další aktuální informace
Ikona - FacebookIkona - BakalářiGHB na Instagramu
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • formujeme zdravě kritické a sebevědomé osobnosti ve vstřícném a tvůrčím prostředí
  • výsledky studentů nás řadí ke školám, na které je spolehnutí
  • fungujeme 288 let, máme na co navazovat

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2024/2025 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení nebo se vydejte na virtuální prohlídku školy.

Anketa a další aktuální informace
28. 04. 2020 (1757 přečtení) | Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. | Rubrika: Informace |
Tiskni článek Sdílej!

V článku najdete informaci o anketě, jejímž prostřednictvím chceme zjisti, jak studenti zvládají výuku na dálku, novinku o chystaných on-line rodičovských schůzkách a shrnutí toho, jak se postupné uvolňování mimořádných vládních opatření promítá a promítne do fungování školy. Navazujeme při tom na text z 6. dubna a na všechny předchozí příspěvky o „koronavirových záležitostech“.

1. Anketa o hodnocení výuky na dálku

Pro všechny studenty školy jsme připravili krátkou zpětnovazební anketu, která má zmapovat, jak funguje výuka na dálku, zajímá nás při tom situace v jednotlivých předmětech i konkrétnější podmínky, za nichž online výuka probíhá. Prosíme všechny studenty, aby dotazníku věnovali svůj čas: čím více vyplněných anket, tím přesnější a objektivnější data získáme. Odkaz na dotazník zašleme přes aplikaci Komens v Bakalářích.

2. Chystáme on-line rodičovské schůzky

Běžné rodičovské schůzky letos proběhnout nemohly, nic však nebrání tomu, abychom uskutečnili setkání on-line. Využili bychom k němu studentské účty na Office 365 a třídní učitelé by se s vámi spojili prostřednictví aplikace Teams. Z povahy spojení vyplývá, že schůzek by se mohli zúčastnit jak rodiče, tak studenti. O přesné podobě a termínu schůzek budeme informovat v samostatném článku, nyní především zjišťujeme, zda setkání nebrání nějaké technické problémy ze strany rodičů. Pokud takové potíže máte, obracejte se prosím na naši ICT koordinátorku pro danou oblast Mgr. Zuzanu Šimůnkovou, simunkova@ghb.cz.

3. Sledujte aktuální informace ministerstva školství

Jakékoliv plánování v takto mimořádné situaci je pochopitelně krajně obtížné a nejisté. Veškeré naše konání se více než kdykoliv dříve odvíjí od konkrétních kroků a pokynů Ministerstva školství České republiky, které se proto vyplatí sledovat i vám. Dosud známý harmonogram uvolňování opatření v oblasti školství, se kterým jste se jistě již dříve seznámili, najdete zde. Stejně jako vy i my s napětím čekáme, až bude harmonogram naplněn konkrétními daty, od kterých se odvinou naše následné konkrétní pokyny pro vás.

4. Hygienické a bezpečnostní podmínky budoucí výuky

Už teď se připravujeme na to, že budoucí provoz školy bude podmíněn přísnými hygienickými a bezpečnostními pravidly, provádíme nákup ochranných a hygienických pomůcek, instalujeme zařízení  zajišťující praktickou dostupnost  dezinfekce rukou všech návštěvníků školy, pravidelně dezinfikujeme podlahy, toalety a veškeré dotýkané a používané vybavení  a při tom všem čekáme na slíbený podrobný manuál  ministerstva školství, který by měl jasně a závazně stanovit za jakých hygienických a bezpečnostních podmínek bude výuka po znovuotevření škol realizována. Manuál ministerstvo slíbilo vydat na přelomu dubna a května, bezprostředně po zveřejnění naši přípravu přizpůsobíme traktovaným pokynům a vás budeme o všem informovat.

5. Klasifikace za druhé pololetí

V pondělí 27. 4. v odpoledních hodinách vydalo ministerstvo školství vyhlášku o hodnocení žáků za druhé pololetí školního roku 2019/20. Vyhláška jasně stanoví, že závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku má vycházet z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána (tj. do 10. března 2020). Podpůrně se mají využít podklady získané v době, kdy probíhá vzdělávání na dálku a stejně tak podpůrně se má zohlednit vysvědčení z prvního pololetí školního roku. V návaznosti na celé vyznění této dlouho očekávané vyhlášky zpracujeme ve spolupráci se všemi pedagogy konkrétní a jasný pokyn, podle kterého budeme postupovat na našem gymnáziu. S obsahem vyhlášky se můžete seznámit zde.

6. Maturitní zkoušky

Pro maturanty zatím nemáme aktuálnějších informací než těch, které jsme zde zveřejnili 16. dubna, podívat se na ně můžete zde. Stejně jako oni i my žádostivě čekáme na naplnění obecného schématu konkrétními daty.

7. Provoz školy pro veřejnost

Od pondělí 4. května rozšiřujeme provoz školy pro veřejnost na všechny pracovní dny od 8.00 do 12.00 po předchozí telefonické (569 669 330) nebo e-mailové domluvě (kancelar@ghb.cz). V této době bude nadále možné vyzvedávat učebnice, vydáme vám potvrzení o studiu, potvrdíme přihlášky na vysoké školy, apod.

 svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2023 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara