Aktuální informace k přijímacím zkouškám
Logo GHB
  •    HOME
  •       SUPLOVÁNÍ
  •       KONTAKTY
Ikona - FacebookIkona - BakalářiGHB na Instagramu
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • úspěšně fungujeme 285 let, máme na co navazovat
  • výsledky studentů nás řadí k nejlepším školám v regionu
  • formujeme samostatné a svobodné jedince, kteří se zdárně uplatní v současné společnosti

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2021/2022 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení a o přípravném servisu, který v této souvislosti nabízíme.

Aktuální informace k přijímacím zkouškám
13. 05. 2020 (1574 přečtení) | Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. | Rubrika: Přijímací řízení |
Tiskni článek Sdílej!

Zájemci o studium už nepochybně znají termíny centrálně plánovaných přijímacích zkoušek na střední školy, v článku shrnujeme informace o tom, jak budou zkoušky probíhat na Gymnáziu Havlíčkův Brod.

Časový harmonogram přijímacího řízení vypadá takto:

nejpozději deset pracovních dnů před konáním zkoušek: rozesílání pozvánek k přijímací zkoušce

8. 6. 2020 od 8.30: řádný termín přijímacích zkoušek na čtyřleté gymnázium

9. 6. 2020 od 8.30: řádný termín přijímacích zkoušek na osmileté gymnázium

nejpozději 16. 6. 2020: výsledky řádného termínu přijímacích zkoušek (vestibul školy + www.ghb.cz)

23. 6. 2020 od 8:30: náhradní termíny přijímacích zkoušek (pro uchazeče, kteří se ze zdravotních či jiných důvodů nemohli zúčastnit prvního a druhého řádného termínu a řádně se omluvili)

Oproti běžnému průběhu dochází k prodloužení času trvání jednotné přijímací zkoušky. Test z českého jazyka a literatury trvá 70 minut (o 10 minut delší, než je běžný čas). Test z matematiky trvá 85 minut (o 15 minut delší, než je běžný čas).

Časové schéma je ve všech třech termínech stejné: Začíná se v 8.30 matematikou a v 10.55 se pokračuje českým jazykem. Uchazeči s uzpůsobenými podmínkami konání zkoušky mají časový limit navýšený dle doporučení poradenského zařízení.

V rámci podpůrné kampaně Přijímačky bez obav připravil CERMAT testovací prostředí, kde si mohou zájemci zkoušky natrénovat. Odkaz najdete zde.   Česká školská inspekce zároveň připravila elektronickou verzi testů CERMATu k přijímacím zkouškám v aplikaci InspIS SETmobile, která je zdarma ke stažení do chytrých telefonů, více informací najdete zde.

Jednotná přijímací zkouška bude probíhat za analogických zdravotních a bezpečnostních podmínek, za jakých nyní probíhá příprava k přijímacím zkouškám na základních školách.

 

 

 
svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2018 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara