1. C. a ekologie
Ikona - FacebookIkona - BakalářiGHB na Instagramu
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • formujeme zdravě kritické a sebevědomé osobnosti ve vstřícném a tvůrčím prostředí
  • výsledky studentů nás řadí ke školám, na které je spolehnutí
  • fungujeme 288 let, máme na co navazovat

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2024/2025 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení nebo se vydejte na virtuální prohlídku školy.

1. C. a ekologie
01. 02. 2014 (2456 přečtení) | Autor: Mgr. Zuzana Šimůnková | Rubrika: Informatika (ICT) |
Tiskni článek Sdílej!

Nové pololetí přineslo změnu i v 1. C. - přímo ve třídě třídíme plasty a navíc vytřiďujeme víčka od PET lahví. Proč to všechno? S problematikou třídění odpadů jsme se seznámili i prostřednictvím skupinového projektu v hodinách ICT a zjistili jsme zajímavé skutečnosti. Například samotná víčka od PET lahví jsou ve výkupech dost ceněná, proto jsou předmětem různých charitativních sbírek.

Dříve, než jsme spustili samotné třídění, pracovalo se ve skupinách na hodinách ICT. Výsledkem skupinové práce na projektech týkajících se recyklace jednotlivých druhů surovin byly prezentace vytvořené pomocí online služby Google Documents. Studenti si vyzkoušeli skupinovou práci na sdílené prezentaci, dodržení vymezeného obsahu a také správné citování použitých zdrojů informací. Uvádíme ukázky prací některých skupin.

Recyklace plastů

Recyklace papíru

Recyklace skla

Recyklace hliníku

.

Co dál?

Jistě mnozí využíváme koše na plasty, které jsou na našich školních chodbách. Ale mnoho plastů stále končí i v koši ve třídě, protože s každým mikroténovým sáčkem se člověku nechce běhat na druhou stranu chodby. Můžete to udělat ve své třídě také tak, jako v my v 1. C. a odnést to pak najednou, třeba jednou za týden.

Ovšem všechno třídění má smysl pouze tehdy, když se dělá pořádně. Bohužel mnohokrát potkávám pana školníka, jak z lahví vylévá vodu, nebo z košů vyhazuje to, co tam nepatří. Proto poslední prosba: dávejte do nádob na plasty pouze plasty (neznečištěné) a láhve prázdné a sešlapané.

Za všechny, kterým pak váš odpad projde rukama, aby z něj mohla být třeba nová flísová bunda a ne kupa plastového odpadu odvátá ze skládky do lesa, vám ze srdce děkuji.

Z. Šimůnková, třídní učitelka 1. C.svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2023 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara