Logo GHB
  •    HOME
  •       SUPLOVÁNÍ
  •       KONTAKTY
Ikona - FacebookIkona - BakalářiGHB na Instagramu
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • úspěšně fungujeme 284 let, máme na co navazovat
  • výsledky studentů nás řadí k nejlepším školám v regionu
  • formujeme samostatné a svobodné jedince, kteří se zdárně uplatní v současné společnosti

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2020/2021 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení a o přípravném servisu, který v této souvislosti nabízíme.

Od jednoho IQ 151 k více než sto počítačům dnes
10. 01. 2017 (3913 přečtení) | Autor: RNDr. Jaroslav Kocman | Rubrika: Informatika (ICT) |
Tiskni článek Sdílej!

Aby bylo jasné, jakým obrovským rozvojem prošla oblast ICT za poslední tři desítky let, pokusil jsem se sepsat, jak tomu bylo na našem gymnáziu. Následující text obsahuje mnoho technických parametrů, ale bez jejich uvedení by to nebylo ono…

První počítač se objevil na našem gymnáziu (tehdy neslo název Gymnázium Vratislava Šantrocha) v roce 1985. Jednalo se o osmibitový počítač IQ 151, podle tehdejší terminologie byl označován jako mikropočítač (asi proto, že se vešel na stůl). Pokud se na tento stroj podíváme dnešníma očima, ani bychom nepoznali, že je to počítač. Jeho monitorem byl černobílý televizor, jako vnější paměť sloužil až neskutečně obrovský kazetový magnetofon SP 210. Počítač byl hlavně určen k výuce programování na všech typech škol, uživatelský software tehdy v podstatě neexistoval. Přístroj produkoval velké množství tepla a z legrace se říkalo, že když se na IQ-151 postaví šálek s kávou, tak jí udrží teplou. Uživatelé si také stěžovali na malou životnost membránové klávesnice. Cena za jedno kompletní pracoviště, tedy počítač IQ 151, zásuvné moduly, televizor a kazetopáskovou paměť, dosahovala 25 000 Kčs (do roku 1992 byla ještě koruna československá). V osmdesátých letech minulého století to byla asi tak průměrná hrubá roční mzda, dnes by to tedy mohlo odpovídat částce 300 000 Kč. Cena to i na tehdejší dobu byla přemrštěná (v západní Evropě se daly pořídit mnohem kvalitnější počítače za podstatně nižší cenu). Ve školství si ale nikdo vybírat nemohl – co škola dostala přiděleno, to bylo. Na normální trh se tento stroj nikdy nedostal a je otázka, zda by si ho vůbec někdo koupil.

Ve druhé polovině osmdesátých let byla na gymnáziu postupně vybavena asi 12 počítači IQ 151 celá učebna, dokonce v síti s osmipalcovou disketovou mechanikou. Tato mechanika měla více než 20 kilogramů a diskety kapacitu 128 až 256 Kilobytů. Nabízí se jedna otázka – kolikrát větší kapacitu má dnes běžně prodávaný externí pevný disk? (1 – 2 Terabyty). Odpověď – deset miliónkrát větší. Velkým problémem byla také značná poruchovost IQ 151 a nalézt někoho, kdo by je opravil, nebylo jednoduché. Když byla mimo provoz už polovina učebny, nezbylo než naložit přístroje do auta a odvézt je do Brna nebo do Hradce Králové, kdy byly nejbližší opravny.

Po společenském převratu v listopadu 1989 padly ideologické zábrany, které do té doby téměř neumožňovaly dovoz moderní výpočetní techniky ze „západu“ a i u nás začal věk osobních počítačů. První takový stroj jsme přivezli s tehdejším ředitelem panem Janem Štefáčkem ze Slušovic v březnu 1990. Jednalo se o počítač TNS XT za 98 000 Kčs (v dnešních cenách asi 1 milión) s 540 KB operační paměti RAM a dvěma 20 MB pevnými disky. Když jsme komponenty vybalili z krabic, zpočátku jsme vůbec nevěděli, jak máme drahé zařízení zapojit a provozovat.

O vánočních prázdninách na přelomu let 1990 – 91 byla učebna UVT1 vybavena 17 počítači značky DTK AT 286 se 2 MB RAM a 52 MB pevnými disky, barevnými 14palcovými monitory a operačním systémem MS-DOS 5.0. Počítače byly zapojeny v síti se serverem Novell Netware 3.11 se sdíleným diskem s kapacitou 200 MB (to se tenkrát zdálo neuvěřitelně mnoho) a u každého počítače byla připojena jehličková tiskárna Epson LX 850. Cena jednoho pracoviště nebyla malá – PC za 43000 Kčs a tiskárna 9000 Kčs. Konečně mohla být zahájena „normální“ výuka informatiky, i když programového vybavení bylo velmi poskrovnu. Z tehdejšího software nelze nevzpomenout na správce souborů Norton Commander (dnešní Total Commander je vlastně jeho nástupcem) a legendární ryze český textový editor T602.

Až do dnešní doby se v učebnách a kabinetech naší školy vystřídalo několik generací počítačů založených na platformě PC, samozřejmě neustále výkonnějších a také levnějších (v porovnání s reálnou kupní silou). Počítači byly postupně vybaveny kancelář, kabinety, odborné a kmenové učebny a knihovna. Po operačním systému MS DOS přišly uživatelsky mnohem přívětivější Windows 3.11, 95, 98, XP, Vista až po dnes nejvíce používané Windows 7. V roce 1997 bylo naše gymnázium připojeno k Internetu, od roku 2004 je v provozu druhá počítačová učebna UVT2. Od roku 2011 je naše školní síť postupně virtualizována, celá učebna UVT2 a všechny počítače v kmenových třídách startují z virtuálního disku. Tedy ne z vlastního skutečného zařízení, ale z jednoho společného obrazu na síťovém serveru. Výhodou je, že na všech počítačích v učebně a ve třídách je prostředí stejné a žádný běžný uživatel nemůže provést trvalou změnu.

Další přístroj spojený s ICT a zejména s dnešní výukou všech předmětů pomocí této techniky je dataprojektor. První byl instalován v učebně UVT1 na konci roce 2001 a stál tehdy téměř 160 000 Kč. Dnes je sice ještě funkční, ale obraz je už tak nekvalitní, že je nepoužitelný. Vyřadit ho bude možné až v letošním kalendářním roce, protože účetní předpisy stanovují u zařízení tohoto typu odpisovou dobu 15 let. V současnosti je na naší škole v učebnách používáno 33 dataprojektorů.

A jaký je aktuální počet počítačů na gymnáziu? V učebnách různého druhu, kabinetech a kancelářích je zapojeno 105 počítačů, dále je na škole 20 notebooků a dva servery. Takovým nárůstem prošla ICT technika za posledních 32 let, tedy od roku 1985 do roku 2017. Na následujících snímcích jsou zachyceny počítače a další technika vystavené v učebně UVT1 v listopadu 2016.


"Historická" technika

IQ 151

IQ 151

PMD 81

PC TNS XT

DTK PC AT

DTK PC AT

Sinclair ZX Spectrum

Ondra

Commodore C 64

PP 01

Consul 2171

Disketová mechanika 8"

Děrovačka

Notestar NP 933

Robotron 5171

Servery Novell

Dataprojektor ASK

Studenti v UVT1

Studenti v UVT1svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2018 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara