Naši studenti zářili na Talentu Vysočiny 2015
Ikona - FacebookIkona - BakalářiGHB na InstagramuMapa GHB
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • formujeme zdravě kritické a sebevědomé osobnosti ve vstřícném a tvůrčím prostředí
  • výsledky studentů nás řadí ke školám, na které je spolehnutí
  • fungujeme 288 let, máme na co navazovat

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2024/2025 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení nebo se vydejte na virtuální prohlídku školy.

Naši studenti zářili na Talentu Vysočiny 2015
20. 06. 2015 (5291 přečtení) | Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. | Rubrika: Olympiády a soutěže |
Tiskni článek Sdílej!

V pátek 19. 6. proběhlo ve Žďáru nad Sázavou tradiční slavnostní vyhlášení ceny Talent Vysočiny a naši studenti se při něm opět významně prosadili. Přírodovědný obor žáků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií v ostré a těžké konkurenci ovládla Ivana Horáčková, byla vyhlášená nejlepší žákyní Kraje Vysočina v přírodovědných předmětech a kromě věcných cen obdržela roční stipendium ve výši 10.000 Kč. Ještě lépe si vedl Cai Yang: V hudebním oboru, v němž byl nominován ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod, také on obdržel ocenění pro nejlepšího žáka se stipendiem 10.000 Kč; nadto však byl naší školou nominován v oboru technickém a právě tato všestrannost, vítězství v hudebním oboru a nominace v technickém mu vynesly mimořádnou Cenu hejtmana Vysočiny spojenou s odměnou 5.000 Kč.

talent 2015

Skvělým úspěchem je však už samotná nominace: Krajská nominační komise vybírá žáky, kteří dosahují v určitém oboru mimořádných výsledků, takových oborů je celkem deset. Vítěz v daném oboru získává ocenění Talent Vysočiny a stipendium (1 nebo 2 tis. Kč po dobu 10 měsíců), další komisí nominovaní talentovaní žáci získávají jednorázové stipendium (1 nebo 2 tis. Kč). Žákům oceněným cenou Talent Vysočiny může hejtman Kraje Vysočina udělit Cenu hejtmana Vysočiny za zcela výjimečné výsledky v určitém oboru (jednorázové stipendium ve výši 5 nebo 10 tis. Kč).  Samotné předání cen probíhá ve slavnostní atmosféře za účasti politické reprezentace kraje, ředitelů a pedagogů škol a rodičovské veřejnosti, připomíná jakousi krajskou vzdělávací variantu předávání amerických filmových oscarů. Fotografie části našich nominantů snad alespoň vzdáleně onu slavnostní atmosféru napoví:

talent 2015
 

Letos komise udělila celkem 89 stipendií pro žáky a studenty všech základních středních škol kraje, na studenty brodského gymnázia při tom připadlo 17 těchto cen. Jelikož komise obsazuje nominace především na základě úspěchů v rozmanitých vzdělávacích a výchovných soutěží a akcí, je zřejmé, že studenti naší školy ční vysoko nad běžným krajským průměrem a jsou nadprůměrně úspěšní i ve srovnání s krajskými gymnázii.

Čtyři studenty našeho gymnázia nominovala v hudebním oboru ZUŠ J. V. Stamice, zbylých třináct nominací pak podala přímo naše škola. Dva studenti obdrželi hned dvě nominace: Cai Yang v oboru uměleckém (nominován ZUŠ) a technickém a Anna Zajíčková v oboru humanitním a hudebním (nominována ZUŠ). Gymnázium Havlíčkův Brod si vede zdatně i ve srovnání s ostatními školami stejného typu v Kraji Vysočina, jak vyplývá z následujícího srovnání mezi krajskými gymnázii:

Škola

Počet nominací

Gymnázium Havlíčkův Brod

13

Gymnázium Třebíč

9

Gymnázium V. Makovského Nové Město

6

Gymnázium Žďár nad Sázavou

6

Gymnázium Jihlava

5

Gymnázium dr. A. Hrdličky Humpolec

4

Gymnázium Velké Meziříčí

3

Gymnázium Chotěboř

1

Biskupské gymnázium Žďár n. S.

1

Níže přinášíme podrobný seznam nominací našich „talentů“:

1. Humanitní obor – základní školy

            a) Anna Zajíčková, prima A

2. Umělecký obor – základní školy

a) Rostislav Lán, tercie A (nominován ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod)

b) Jan Novotný, sekunda A (nominován ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod)

c) Markéta Vodrážková, tercie A

d) Anna Zajíčková, prima A (nominována ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod)

e) Cai Yang, kvarta A (nominován ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod)

3. Technický obor – základní školy

            a) Ondřej Mach, tercie A

            b) Jan Šimůnek, kvarta A

            c) Cai Yang, kvarta A

4. Přírodovědný obor – základní školy

            a) Ivana Horáčková, kvarta A

            b) Tomáš Růžek, kvarta A

5. Umělecký obor – střední školy

            a) Eliška Krýsová, oktáva B

            b) Barbora Mičková, oktáva B

6. Technický obor – střední školy

           a) Tomáš Koťara, druhá C

7. Přírodovědný obor – střední školy

a) Jáchym Bártík, sexta A

b) Matěj Mezera, druhá C

8. Sportovní obor – střední školy

           a) Simona Suchomelová, sexta A

Z ocenění všech studentů máme upřímnou radost především kvůli nim samotným, protože si ho za svou snahu více než zaslouží, je nepochybně obrovskou satisfakcí a vzpruhou pro rodiče a těší i nás, pedagogy, kteří se mohou na formaci takových talentů podílet.

A konečně pod následujícím linkem najdete podrobné zdůvodnění nominací všech studentů, jež naše gymnázium do boje o Talent Vysočiny 2015 poslalo:                                    http://www.ghb.cz/storage/1434717850_sb_nominace_komplet_ghb_2015_web.pdfsvislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2023 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara