Maturitní zkouška ve školním roce 2011/2012
Ikona - FacebookIkona - BakalářiGHB na InstagramuMapa GHB
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

 • formujeme zdravě kritické a sebevědomé osobnosti ve vstřícném a tvůrčím prostředí
 • výsledky studentů nás řadí ke školám, na které je spolehnutí
 • fungujeme 288 let, máme na co navazovat

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2024/2025 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení nebo se vydejte na virtuální prohlídku školy.


Maturitní zkouška ve školním roce 2011/2012
Tiskni článek Sdílej!

I ve školním roce 2011/2012 se bude maturovat podle nového modelu maturitní zkoušky. V tomto článku najdete souhrn důležitých informací k maturitní zkoušce pro školní rok 2011/2012.

 • Nová maturitní zkouška má dvě části: společnou (zvanou též státní), která je zcela v režii ministerstva školství a uskuteční se podle jednotného schématu na všech středních školách zároveň, a profilovou (neboli školní), která je částečně v režii školy. Žáci maturitních ročníků byli informováni o podobě profilové části maturitní zkoušky v roce 2012 na GHB. Souhrn důležitých informací o této části je v této prezentaci.
 • Legislativní rámec nové maturitní zkoušky tvoří §77 - §82 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhláška č. 177/2009 Sb.
 • Studenti GHB mají k dispozici seznam literatury (tzv. kánon), ze kterého si vybírají podle daných pravidel 20 (ve vyšší obtížnosti 30) titulů. Ke každé knize bude zpracován pracovní list, který tvoří základ maturitní otázky při ústní zkoušce.
 • Témata k ústní zkoušce společné části maturitní zkoušky z cizího jazyka (z těchto témat se zpracuje 3. část pracovních listů, tzv. školní zkušební úloha): anglický jazyk, francouzský jazyk, německý jazyk.
 • Důležité termíny:
  • 15. listopad 201115. prosinec 2011 - termín pro podání přihlášky k maturitní zkoušce řediteli školy
  • 30. 12. 2011 – MŠMT zveřejnilo časový rozvrh DT a PS
  • 31. 3. 2012 – termín pro odevzdání seznamu literatury ke zkoušce z českého jazyka
  • 2. května - 14. května 2012 - didaktické testy a písemné práce společné části
  • 21. - 25. května 2012 - ústní zkoušky společné části, zkoušky profilové části před zkušební komisí
  • 1. června 2012 - předávání maturitních vysvědčení
 • Veškeré informace o nové podobě maturitní zkoušky najdete na webu www.novamaturita.cz.

svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2023 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara