Logo GHB
Ikona - FacebookIkona - BakalářiIkona - Studentský parlament
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • úspěšně fungujeme 283 let, máme na co navazovat
  • výsledky studentů nás řadí k nejlepším školám v regionu
  • formujeme samostatné a svobodné jedince, kteří se zdárně uplatní v současné společnosti

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2019/2020 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení a o přípravném servisu, který v této souvislosti nabízíme.

ČJ - test - G8 - přijímací zkoušky 2012/2013
1. kolo, 22. 4. 2013


Text:

Mezi rybníkem a lesem se nachází naše překrásná chaloupka s novou červenou střechou, na kterou svítí sluníčko skoro celý den.

Úkoly:

1. Určete počet vět v souvětí:

2. Z první věty textu vypište holý podmět:

3. Z poslední věty textu vypište holý přísudek:

4. Určete slovní druhy u těchto slov z textu:
mezi
překrásná
naše
střechou

5. Určete pád a číslo u těchto slov v textu:
lesem
červenou
překrásná

6. Napište, kolik je ve slově „nachází“
a) slabik
b) hlásek

7. Označte slovo s předponou:
a) chaloupka
b) překrásná
c) novou

8. Slovo „chaloupka“ nahraďte synonymem (slovem stejného nebo podobného významu).

9. Ve spojení „se střechou“ nahraďte podstatné jméno zájmenem a spojení napište:

10. Vytvořte přídavné jméno v 1. pádě jednotného čísla od slov:
a) střecha
b) den

11. Vypište slovo, které nepatří do skupiny (není s ostatními příbuzné):
krásně, překrásná, přenádherná, krasavice, krása

12. Určete u sloves v každé z následujících vět slovesný způsob:
a) Na naši střechu svítí sluníčko.
b) Co svítí na naši střechu?
c) Nelez na tu střechu!
d) Ukázali byste nám cestu k naší chaloupce?

svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2018 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara