Ikona - FacebookIkona - BakalářiGHB na Instagramu
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • úspěšně fungujeme 283 let, máme na co navazovat
  • výsledky studentů nás řadí k nejlepším školám v regionu
  • formujeme samostatné a svobodné jedince, kteří se zdárně uplatní v současné společnosti

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2019/2020 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení a o přípravném servisu, který v této souvislosti nabízíme.

ČJ - test - G8 - přijímací zkoušky 2011/2012
1. kolo, 23. 4. 2012


Text:

Malí zajíčci přestávají být slepí, začínají mžourat po okolí a nejde jim do hlavy, nač je země tak veliká, když mají tak krátké pacičky.

Úkoly:

1. Určete počet vět v souvětí:

2. Vypište základní skladební dvojici z poslední věty:

3. Vypiš přísudek z věty „nač je země tak veliká“:

4. Vypište z textu slova zdrobnělá:

5. Určete vzory, podle kterých se skloňují následující přídavná jména:
malí
slepí
veliká

6. Určete kořen ve slově „okolí“ a vypište ho:

7. Jak byste mohli v textu nahradit větu „nejde jim do hlavy“?

8. Určete slovní druhy u těchto slov z textu:
hlavy
krátké
jim

9. Určete počet slabik ve slově „zajíčci“:

10. Najděte v textu slovo obsahující dvojhlásku a vypište ho:

11. Určete pád, číslo a vzor u těchto slov v textu:
hlavy
okolí
pacičky

12. Označte větu (podtržením), ve které je chyba:
Náš spolužák je od narození slepý.
Slepíš ve skutečnosti není had.
Slepí lidé mají vytříbený sluch.
Slepíš to lepicí páskou?

Správné řešení (formát PDF)

svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2018 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara