Ikona - FacebookIkona - BakalářiGHB na Instagramu
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • úspěšně fungujeme 283 let, máme na co navazovat
  • výsledky studentů nás řadí k nejlepším školám v regionu
  • formujeme samostatné a svobodné jedince, kteří se zdárně uplatní v současné společnosti

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2019/2020 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení a o přípravném servisu, který v této souvislosti nabízíme.

ČJ - test - G8 - přijímací zkoušky 2009/2010
1. kolo, 22. 4. 2010


Úkoly:

1) Rozhodni, která věta je napsaná bezchybně.
a) Nevzpoměl si na mé narozeniny.
b) Ty jsi zapomněl domácí úkol!
c) Chovej se rozumě!

2) Doplň správně i nebo y .
V zam__šlení jsem ho m__nul.
V__v__klaný kůl spadl.
Všechny m__ši se sešl__ v L__tom__šl__.

3) Rozhodni, ve kterém řádku jsou pouze slova s dvojhláskou.
a) koupat - louže - moudrý
b) poučka - soudit - louka
c) použitý - doučování - pouliční

4) Urči, které slovo patří mezi neohebné slovní druhy.
a) brzy
b) ranní
c) úsvit

5) Urči, která věta je napsána správně.
a) Sousedovi děti koupili dědečkovi mnoho dárků.
b) Sousedovy děti koupily dědečkovy mnoho dárků.
c) Sousedovy děti koupily dědečkovi mnoho dárků.

6) Rozhodni, ve které větě má sloveso tvar oznamovacího způsobu.
a) Martin si při fotbalu poranil zápěstí.
b) V zimě bychom chtěli jet na hory.
c) Nevyklánějte se z okna!

7) Urči, ve které větě je podmět rodu mužského neživotného
a) Střechy měšťanských domů se tyčily do výšky.
b) Přeplněné stoly se prohýbaly pod tíhou jídla.
c) Čápi se letos vrátili z teplých krajin velmi brzy

8) Rozhodni, ze kterého slova je utvořeno slovo pozorně.
a) pozor
b) pozornost
c) pozorný

9. Urči základní skladební dvojici ve větě "Tomášova babička je velmi stará."
a) Babička je.
b) Babička je stará.
c) Babička je velmi.

10. Rozhodni, ve které skupině podstatných jmen se všechna skloňují podle stejného vzoru.
a) dům - chrám - strom - prám - lom
b) křemen - pramen - osten - jelen - květen
c) sklep - otep - snop - lep - step

11. Rozhodni, která skupina slov obsahuje stejné slovní druhy.
a) zvoní - voní - sloní - skloní - roní
b) lehce - zábavně - divoce - snadno - dlouze
c) ryzí - jasný - nový - tatínkův - tvůj

12. Urči, které slovo nemá koncovku
a) domky
b) domech
c) domeček

Správné řešení (formát PDF)

svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2018 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara