Ikona - FacebookIkona - BakalářiIkona - Studentský parlament
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • úspěšně fungujeme 283 let, máme na co navazovat
  • výsledky studentů nás řadí k nejlepším školám v regionu
  • formujeme samostatné a svobodné jedince, kteří se zdárně uplatní v současné společnosti

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2019/2020 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení a o přípravném servisu, který v této souvislosti nabízíme.

ČJ - rozbor - G8 - přijímací zkoušky 2004/2005


1. Doplň správně i, nebo y:
a) Rychl- koně běžel- jako o závod.
b) Udělal- to snaživ- studenti.
c) Seznámil ji s tv-mi zvědav-m- kamarády.

2. Která výpověď (věta) je bezchybná?
a) Vytýkala mu, že je zapomětlivý.
b) Rozumněl ti dobře?
c) Měla bys být rozumnější.

3. Do které z následujících vět lze dosadit slovo čápi , aby bylo gramaticky správné? Správný tvar doplň.
a) V Maroku jsme spatřili zvláštní ....., měli totiž černé zbarvení.
b) ..... se nedají odchovávat v zajetí, lze je ale zkoumat v přírodě.
c) Na továrních komínech lze často zahlédnout ..... v hnízdě.

4. Z věty "V těchto místech je země ještě úrodnější." vyber základní skladební dvojici:
a) země je ještě
b) země je
c) země je úrodnější

5. Vítězem turnaje v odbíjené mužů ve Stockholmu se stalo Švédsko, které ve finále porazilo Finsko 3:0. O třetí místo bojovalo vítězně Turecko se Španělskem; utkání skončilo 3:1.
Jakým slohovým útvarem je uvedená ukázka?
a) zpráva
b) oznámení
c) popis
d) pozvánka

6. Ve které variantě jsou slova řazena podle abecedy?
a) PŘIBLIŽNÝ, PŘÍBUZENSTVO, PŘÍBYTEK, PŘIBRZĎOVAT
b) PŘIBLIŽNÝ, PŘÍBYTEK, PŘÍBUZENSTVO, PŘIBRZĎOVAT
c) PŘIBLIŽNÝ, PŘIBRZĎOVAT, PŘÍBUZENSTVO, PŘÍBYTEK
d) PŘÍBYTEK, PŘIBRZĎOVAT, PŘÍBUZENSTVO, PŘIBLIŽNÝ

7. Vypiš pouze správné varianty:
a) raní noviny ...................................................
b) rané brambory .................................................
c) jelenní parohy ................................................
d) nový deník ....................................................
e) překrásná vinice ..............................................
f) skleněnný džbán ...............................................

8. Užij ve větách tato slova:
a) správa .......................................................
b) ztěžovat........................................................
c) zběh ..........................................................
d) svedl ..........................................................

9. Doplň slovesný způsob:
a) byl bych spal - .........
b) spal jsem - .........
c) budu spát - .........
d) spím - .........

10. Převeď slovesné tvary ve větě "Kdybych si pospíšil, dostal bych se na nádraží včas." do 2. osoby jednotného čísla a celou upravenou větu napiš:
...............................................................................

11. Doplň zájmeno :
a) dej ......
b) mluvil o ......
c) pojď ke ......
d) viděl ......

12. Kterým slovním druhem je slovo pomocí v této větě?
Odstranili vodu pomocí čerpadla.
a) podstatné jméno
b) přídavné jméno
c) předložka

13. Urči počet vět v souvětí:
Tomáš se rozběhl k lesu a Verunka rozepjala ruce jako vlaštovka letící k nebi.
a) 1 věta
b) 2 věty
c) 3 věty

svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2018 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara