Ikona - FacebookIkona - BakalářiIkona - Studentský parlament
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • úspěšně fungujeme 283 let, máme na co navazovat
  • výsledky studentů nás řadí k nejlepším školám v regionu
  • formujeme samostatné a svobodné jedince, kteří se zdárně uplatní v současné společnosti

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2019/2020 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení a o přípravném servisu, který v této souvislosti nabízíme.

Matematika - G4 - přijímací zkoušky 2005/2006


1. V 5 hodin 30 minut vyjely z konečné stanice současně tři autobusy. První se vrací do této stanice každých 30 minut, druhý každých 20 minut a třetí každých 25 minut. V kolik hodin dopoledne vyjedou všechny autobusy z konečné stanice opět současně?

2. Doplňte místo čtverečků výrazy tak, aby nastala pravdivá rovnost:
mat1-06.gif

3. Řešte rovnici v oboru reálných čísel, určete také podmínky její řešitelnosti:
mat2-06.gif

4. V podniku pracuje 1440 zaměstnanců. Za mimořádné pracovní výkony dostalo 20% z nich odměny, přičemž odměny dostalo 18,75% všech mužů a 22,5% všech žen zaměstnaných v podniku. Kolik mužů a kolik žen pracuje v podniku?

5. Mějme dvě shodné krychle o hraně a = 4 cm. První z nich opíšeme válec, druhé z nich vepíšeme kužel - viz obrázky. Určete, kolikrát je objem válce větší než objem kužele. Pokud budete vyčíslovat průběžné výsledky, pak užívejte hodnotu ? = 3,14 a výsledky zaokrouhlujte na dvě desetinná místa.
mat3-06.gif

svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2018 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara