Ikona - FacebookIkona - BakalářiIkona - Studentský parlament
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • úspěšně fungujeme 283 let, máme na co navazovat
  • výsledky studentů nás řadí k nejlepším školám v regionu
  • formujeme samostatné a svobodné jedince, kteří se zdárně uplatní v současné společnosti

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2019/2020 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení a o přípravném servisu, který v této souvislosti nabízíme.

Matematika - G4 - přijímací zkoušky 2004/2005


1. Na mapě zhotovené v měřítku 1 : 50 000 je vzdálenost dvou míst po přímé silnici znázorněna úsečkou o délce 7,2 cm. Určete skutečnou vzdálenost obou míst.
Za kolik minut ujede tuto vzdálenost cyklista, pokud pojede průměrnou rychlostí 18 km/h?

2. Řešte rovnici a proveďte zkoušku:
mat1-05.gif(757 b)

3. Průměr kružnice opsané pravoúhlému trojúhelníku je 10 cm, jedna odvěsna trojúhelníku má délku 6 cm. Vypočítejte:
a) délky všech stran trojúhelníku,
b) délky výšek trojúhelníku,
c) obsah trojúhelníku,
d) obvod trojúhelníku.

4. Objem krychle je 0,125 m3.
Vypočítejte: a) velikost hrany krychle,
b) povrch krychle v cm2.

5. Šest dělníků vykoná práci za 8 hodin. Kolik dělníků musíme přibrat, má-li být práce hotova za 3 hodiny?

svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2018 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara