Gymnázium Havlíčkův Brod - oficiální webové stránky
Logo GHB
Ikona - FacebookIkona - BakalářiGHB na Instagramu
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • úspěšně fungujeme 287 let, máme na co navazovat
  • výsledky studentů nás řadí k nejlepším školám v regionu
  • formujeme samostatné a svobodné jedince, kteří se zdárně uplatní v současné společnosti

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2022/2023 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení nebo se vydejte na virtuální prohlídku školy.

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 43 nalezených)

|0-15|15-30|30-43|

Doba covidová či postcovidová připoutala naše studenty na mnoho měsíců k židlím a počítačům, donutila je násilím omezit sociální kontakt na nutné minimum. Často se v médiích objevují apokalyptické články o tom, že to na nich zanechalo stopy, které již nepůjde zahladit. Už podruhé jsme se v krátkém časovém intervalu mohli přesvědčit, že to nebude tak zlé. Po veleúspěšné Gymplácké pětce se Gymnázium Havlíčkův Brod rozhodlo přistoupit k ještě ambicióznějšímu projektu – dvojici únikových her pro nižší i vyšší gymnázium. Ptáte se, jak to dopadlo?

11. 05. 2021 (1728 přečtení) | Autor: Mgr. Aleš Říman | Rubrika: Různé |
Tiskni článek Sdílej!
Je škoda, že v současné době je význam slova "pozitivní" zatížen představou vytížených nemocnic. Pokusme se ale najít v tomto pojmu opět původní naději. V tom nám pomáhá mediální zájem o práci naší oktávánky Marie Šimůnkové. Posuďte sami.
Nekrachni - web
17. 03. 2021 (728 přečtení) | Autor: Mgr. Zuzana Šimůnková | Rubrika: Různé |
Tiskni článek Sdílej!
Článek přináší malé ohlédnutí za Prima týdnem.
12. 09. 2020 (843 přečtení) | Autor: RNDr. Milan Zimpl, Ph.D. | Rubrika: Různé |
Tiskni článek Sdílej!

Dne 29. 11. 2019 proběhly v klubu Oko přednášky pro studenty druhých ročníků a nižšího gymnázia z oblasti kyberkriminality. Přednášky vedl kpt. Aleš Hink z SKPV Jihlava, který se danou problematikou zabývá profesně. Studenti byli seznámeni s bezpečným chováním na internetu. Kpt. Hink se samozřejmě zaměřil nejen na úskalí sociálních sítí, ale snažil se celkově nastínit problematiku kriminality na internetu. Na závěr byly přednášky doplněny o kazuistické příklady z praxe, které pomohly dokreslit představu o bezpečném pohybu jedince na internetu.

06. 01. 2020 (347 přečtení) | Autor: Mgr. Monika Sedláčková | Rubrika: Různé |
Tiskni článek Sdílej!

Milí studenti, rodiče, příznivci a přátelé školy,

my, zaměstnanci gymnázia, přejeme vám všem klidné Vánoce, v novém roce vše dobré a pevné zdraví!

20. 12. 2019 (494 přečtení) | Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. | Rubrika: Různé |
Tiskni článek Sdílej!
V rámci dne otevřených dveří se tradičně uskutečnily přijímací zkoušky nanečisto, ve kterých si mohli žáci 5. a 9. tříd vyzkoušet formu didaktického testu a ověřit svoje aktuální znalosti a dovednosti v matematice a českém jazyce. V tomto článku najdete správná řešení testů.
13. 11. 2019 (850 přečtení) | Autor: Mgr. Jiří Rojka | Rubrika: Různé |
Tiskni článek Sdílej!
Ve středu 30. 1. 2019 proběhly na našem gymnáziu v rámci dne otevřených dveří přijímací zkoušky nanečisto. Testy z českého jazyka a literatury a matematiky si nenechalo ujít více než 160 žáků 5. a 9. tříd základních škol. V tomto článku najdete zadání testů a také správné řešení formou vyplněného záznamového archu.
12. 02. 2019 (9180 přečtení) | Autor: Mgr. Jiří Rojka | Rubrika: Různé |
Tiskni článek Sdílej!

Vážení a milí studenti, rodiče, přátelé, příznivci školy, zájemci o studium, návštěvníci těchto stránek...

20. 12. 2018 (861 přečtení) | Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. | Rubrika: Různé |
Tiskni článek Sdílej!
V rámci dne otevřených dveří se tradičně uskutečnily přijímací zkoušky nanečisto, ve kterých si mohli žáci 5. a 9. tříd vyzkoušet formu didaktického testu a ověřit svoje aktuální znalosti a dovednosti v matematice a českém jazyce. V tomto článku najdete správná řešení testů.
14. 11. 2018 (1031 přečtení) | Autor: Mgr. Jiří Rojka | Rubrika: Různé |
Tiskni článek Sdílej!
Badatelsky orientovaná výuka a rok moderních technologií v souvislosti s podporou nadání na Vysočině - to byl důvod, proč více než 30 hostů navštívilo naše badatelské centrum. Na závěr bohatého programu si naši studenti vysloužili svými vystoupeními potlesk.
Kulatý stůl
22. 03. 2018 (1550 přečtení) | Autor: Mgr. Zuzana Šimůnková | Rubrika: Různé |
Tiskni článek Sdílej!

Stejně jako v předchozích letech prochází i o letošních prázdninách brodské gymnázium rekonstrukcemi. Výrazné proměny se tentokrát dočká část fasády staré budovy, školní hřiště a vstupní vestibul. Fotoreportáž ze stavebních úprav najdete uvnitř článku.

31. 07. 2017 (1239 přečtení) | Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. | Rubrika: Různé |
Tiskni článek Sdílej!

Dne 12. října 2016 se uskutečnil 17. ročník celonárodní dobročinné veřejné sbírky Bílá pastelka na podporu nevidomých a slabozrakých, který organizuje společnost Tyfloservis.

Naši studenti nejsou lhostejní, do projektu se letos zapojilo 9 studentek a zájem měli i další, byli jsme však omezeni počtem doručených kasiček.


07. 11. 2016 (970 přečtení) | Autor: RNDr. Marie Vlková | Rubrika: Různé |
Tiskni článek Sdílej!
Stejně jako v předchozích letech prochází i o letošních prázdninách naše gymnázium rekonstrukcemi a proměnami, jež by měly vést k dalšímu zvýšení uživatelského komfortu.
03. 08. 2015 (1702 přečtení) | Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. | Rubrika: Různé |
Tiskni článek Sdílej!
Také během letošních prázdnin, stejně jako v předchozích dvou letech, probíhají na našem gymnáziu rozsáhlé stavební úpravy. Po kompletní obnově sociálních zařízení v celém areálu školy, výměně oken, zateplení a rekonstrukci fasády v budově nové přichází na řadu nová elektroinstalace.
06. 08. 2014 (2805 přečtení) | Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. | Rubrika: Různé |
Tiskni článek Sdílej!
Velký dík patří Všem, kteří se v letošním roce zapojili do této charitativní akce. Podařilo se dát dohromady pěknou částku peněz - 16. 355 Kč.
29. 12. 2013 (1375 přečtení) | Autor: RNDr. Marie Vlková | Rubrika: Různé |
Tiskni článek Sdílej!
|0-15|15-30|30-43|

svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2018 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara