Gymnázium Havlíčkův Brod - oficiální webové stránky
Logo GHB
Ikona - FacebookIkona - BakalářiGHB na InstagramuMapa GHB
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • formujeme zdravě kritické a sebevědomé osobnosti ve vstřícném a tvůrčím prostředí
  • výsledky studentů nás řadí ke školám, na které je spolehnutí
  • fungujeme 288 let, máme na co navazovat

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2024/2025 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení nebo se vydejte na virtuální prohlídku školy.

Počet zobrazených článků: 12 (z celkem 732 nalezených)

Se začátkem druhého pololetí spouštíme pro rodiče studentů GHB novou službu – zpřístupnění průběžné klasifikace pomocí internetové aplikace. Vyučující v sedmi třídách (primy, sekundy a tercie osmiletého studia a první ročník čtyřletého studia) budou veškeré známky studentů těchto tříd zapisovat do internetové aplikace. Rodiče studentů si pak mohou známky svých dětí v internetovém systému prohlížet. Jedná se o nový typ komunikace mezi učiteli a rodiči našich studentů.
01. 02. 2007 (2195 přečtení) | Autor: Mgr. Jiří Rojka | Rubrika: Informace |
Tiskni článek Sdílej!
Havlíčkovo gymnázium je výběrová střední škola, která připravuje studenty pro studium na všech typech vysokých škol. Od založení školy letos uplyne již 272 let. Gymnázium Havlíčkův Brod současnosti více než důstojně navazuje na zavazující odkaz minulých desetiletí a staletí. Podle údajů z výroční zprávy za školní rok 2005/2006 bylo 97,67% všech absolventů přijato k dalšímu studiu; na vysoké školy s magisterským či bakalářským programem bylo přijato 88,24% přihlášených studentů. Studenti se během studia mohou v rámci výuky zapojit do řady exkurzí, kurzů a projektů (více informací v sekci Projekty a exkurze). Pro nižší stupeň osmiletého studia v současné době vytváříme školní vzdělávací program, podle kterého se začne vyučovat ve školním roce 2007/2008. Máte-li zájem o studium na Havlíčkově gymnáziu, dále v tomto článku najdete základní informace o přijímacím řízení.
26. 01. 2007 (2420 přečtení) | Autor: Mgr. Jiří Rojka | Rubrika: Informace |
Tiskni článek Sdílej!
16. ledna 2007 byl schválen Školskou radou Havlíčkova gymnázia nový školní řád. V tento den zároveň nabyl platnost. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o dokument definující vztahy mezi studenty a učiteli, měl by mít zásadní vliv na celkovou atmosféru ve škole, podmínky pro studium a hodnocení práce studentů; v neposlední řadě doufáme i ve zlepšení komunikace mezi žáky (rodiči) a učiteli.
19. 01. 2007 (2614 přečtení) | Autor: Mgr. Jiří Rojka | Rubrika: Informace |
Tiskni článek Sdílej!

Dne 3. ledna 2007 se otevřely dveře nového bufetu v prostorách Havlíčkova gymnázia. Otevřeno je každý školní den od 7 do 13 hodin.

08. 01. 2007 (2328 přečtení) | Autor: Mgr. Milan Novák | Rubrika: Informace |
Tiskni článek Sdílej!
Lyžařský výchovně vzdělávací kurz sekund se přesouvá na termín 17.- 24.3. 2007.
03. 01. 2007 (2059 přečtení) | Autor: Mgr. Milan Novák | Rubrika: Informace |
Tiskni článek Sdílej!
Přejeme všem studentům, učitelům a zaměstnancům GHB i ostatním čtenářům těchto stránek přiíjemně prožité vánoční svátky a mnoho úspěchů v roce 2007.
22. 12. 2006 (2090 přečtení) | Autor: Mgr. Jiří Rojka | Rubrika: Informace |
Tiskni článek Sdílej!
Vážení rodiče,
vzhledem k nepříznivým sněhovým podmínkám se lyžařský kurz kvint a 1. ročníku naší školy přesunuje na konec sezóny, jednalo by se s největší pravděpodobností o termín od 31. 3. 2007 do 7. 4. 2007 v Janských Lázních.
18. 12. 2006 (2163 přečtení) | Autor: Mgr. Jiří Rojka | Rubrika: Informace |
Tiskni článek Sdílej!
11. 10. 2006 (2005 přečtení) | Autor: Mgr. Jiří Rojka | Rubrika: Informace |
Tiskni článek Sdílej!
Nahlédnutí pod pokličku aneb přehled školních akcí, které nás čekají ve školním roce 2006/2007.
10. 10. 2006 (3000 přečtení) | Autor: studenti GHB | Rubrika: Informace |
Tiskni článek Sdílej!
Pro účely ústní maturitní zkoušky z českého jazyka ve školním roce 2007/2008 (týká se současných studentů septimy A, septimy B a třetího ročníku) ředitel školy stanoví školní kánon titulů z literatury.
15. 09. 2006 (20105 přečtení) | Autor: Mgr. Milan Novák | Rubrika: Informace |
Tiskni článek Sdílej!
Od 1. 9. 2006 se navyšuje počet hodin na vyšším stupni osmiletého studia a ve čtyřletém studiu ze 31 hodin týdně na 33 hodin týdně.
04. 09. 2006 (3782 přečtení) | Autor: Mgr. Milan Novák | Rubrika: Informace |
Tiskni článek Sdílej!
Výsledky Maturity nanečisto 2006 na Havlíčkově gymnáziu.
28. 05. 2006 (3871 přečtení) | Autor: Mgr. Jiří Rojka | Rubrika: Informace |
Tiskni článek Sdílej!

svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2023 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara