Gymnázium Havlíčkův Brod - oficiální webové stránky
Ikona - FacebookIkona - BakalářiGHB na Instagramu
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • úspěšně fungujeme 287 let, máme na co navazovat
  • výsledky studentů nás řadí k nejlepším školám v regionu
  • formujeme samostatné a svobodné jedince, kteří se zdárně uplatní v současné společnosti

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2022/2023 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení nebo se vydejte na virtuální prohlídku školy.

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 708 nalezených)

V souladu s §60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) stanovil ředitel Gymnázia Havlíčkův Brod kritéria přijímacího řízení pro jednotlivé studijní obory.

30. 03. 2007 (3697 přečtení) | Autor: Mgr. Jiří Rojka | Rubrika: Informace |
Tiskni článek Sdílej!
Ve středu dne 18. dubna 2007 proběhnou tradiční konzultace o prospěchu žáků v 3. čtvrtletí. Začátek je stanoven na 16 hod, kdy se sejdou rodiče s třídními učiteli v jednotlivých kmenových třídách.
30. 03. 2007 (1813 přečtení) | Autor: Mgr. Milan Novák | Rubrika: Informace |
Tiskni článek Sdílej!

V přijímacím řízení pro školní rok 2007/2008 do prim a 1. ročníku je již znám počet přihlášených uchazečů. K 15. 3. 2007 se do prim přihlásilo 62 žáků z pátých tříd a do 1. ročníku 36 žáků z devátých tříd základních škol. 

21. 03. 2007 (2799 přečtení) | Autor: Mgr. Milan Novák | Rubrika: Informace |
Tiskni článek Sdílej!

Vzhledem k nepříznivým sněhovým podmínkám bude lyžařský kurz kvint a 1. ročníku zkrácen o 2 dny, bude se tedy konat od 31.03. do 04.04. 2007.

15. 03. 2007 (1928 přečtení) | Autor: Mgr. Milan Novák | Rubrika: Informace |
Tiskni článek Sdílej!
Pro zájemce z řad studentů je zde další možnost bezplatného studia v zahraničí - v Dánsku a Velké Británii. Nabídka se týká studentů posledního ročníku, kteří budou letos maturovat. Studenti jsou ke studiu přijímáni jen na základě pohovoru v angličtině.
19. 02. 2007 (2738 přečtení) | Autor: Mgr. Jiří Rojka | Rubrika: Informace |
Tiskni článek Sdílej!
Pro studenty prim až kvart (odpovídající 6. – 9. ročník základní školy) jsme se rozhodli zavést na základě přání rodičů studijní průkazy. Usilujeme tím o zkvalitnění komunikace mezi školou a rodinou, současně tak chceme předcházet případným klasifikačním a výchovným problémům.
05. 02. 2007 (2033 přečtení) | Autor: Mgr. Milan Novák | Rubrika: Informace |
Tiskni článek Sdílej!
Se začátkem druhého pololetí spouštíme pro rodiče studentů GHB novou službu – zpřístupnění průběžné klasifikace pomocí internetové aplikace. Vyučující v sedmi třídách (primy, sekundy a tercie osmiletého studia a první ročník čtyřletého studia) budou veškeré známky studentů těchto tříd zapisovat do internetové aplikace. Rodiče studentů si pak mohou známky svých dětí v internetovém systému prohlížet. Jedná se o nový typ komunikace mezi učiteli a rodiči našich studentů.
01. 02. 2007 (2022 přečtení) | Autor: Mgr. Jiří Rojka | Rubrika: Informace |
Tiskni článek Sdílej!
Havlíčkovo gymnázium je výběrová střední škola, která připravuje studenty pro studium na všech typech vysokých škol. Od založení školy letos uplyne již 272 let. Gymnázium Havlíčkův Brod současnosti více než důstojně navazuje na zavazující odkaz minulých desetiletí a staletí. Podle údajů z výroční zprávy za školní rok 2005/2006 bylo 97,67% všech absolventů přijato k dalšímu studiu; na vysoké školy s magisterským či bakalářským programem bylo přijato 88,24% přihlášených studentů. Studenti se během studia mohou v rámci výuky zapojit do řady exkurzí, kurzů a projektů (více informací v sekci Projekty a exkurze). Pro nižší stupeň osmiletého studia v současné době vytváříme školní vzdělávací program, podle kterého se začne vyučovat ve školním roce 2007/2008. Máte-li zájem o studium na Havlíčkově gymnáziu, dále v tomto článku najdete základní informace o přijímacím řízení.
26. 01. 2007 (2241 přečtení) | Autor: Mgr. Jiří Rojka | Rubrika: Informace |
Tiskni článek Sdílej!
16. ledna 2007 byl schválen Školskou radou Havlíčkova gymnázia nový školní řád. V tento den zároveň nabyl platnost. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o dokument definující vztahy mezi studenty a učiteli, měl by mít zásadní vliv na celkovou atmosféru ve škole, podmínky pro studium a hodnocení práce studentů; v neposlední řadě doufáme i ve zlepšení komunikace mezi žáky (rodiči) a učiteli.
19. 01. 2007 (2448 přečtení) | Autor: Mgr. Jiří Rojka | Rubrika: Informace |
Tiskni článek Sdílej!

Dne 3. ledna 2007 se otevřely dveře nového bufetu v prostorách Havlíčkova gymnázia. Otevřeno je každý školní den od 7 do 13 hodin.

08. 01. 2007 (2160 přečtení) | Autor: Mgr. Milan Novák | Rubrika: Informace |
Tiskni článek Sdílej!
Lyžařský výchovně vzdělávací kurz sekund se přesouvá na termín 17.- 24.3. 2007.
03. 01. 2007 (1906 přečtení) | Autor: Mgr. Milan Novák | Rubrika: Informace |
Tiskni článek Sdílej!
Přejeme všem studentům, učitelům a zaměstnancům GHB i ostatním čtenářům těchto stránek přiíjemně prožité vánoční svátky a mnoho úspěchů v roce 2007.
22. 12. 2006 (1931 přečtení) | Autor: Mgr. Jiří Rojka | Rubrika: Informace |
Tiskni článek Sdílej!
Vážení rodiče,
vzhledem k nepříznivým sněhovým podmínkám se lyžařský kurz kvint a 1. ročníku naší školy přesunuje na konec sezóny, jednalo by se s největší pravděpodobností o termín od 31. 3. 2007 do 7. 4. 2007 v Janských Lázních.
18. 12. 2006 (2007 přečtení) | Autor: Mgr. Jiří Rojka | Rubrika: Informace |
Tiskni článek Sdílej!
11. 10. 2006 (1825 přečtení) | Autor: Mgr. Jiří Rojka | Rubrika: Informace |
Tiskni článek Sdílej!
Nahlédnutí pod pokličku aneb přehled školních akcí, které nás čekají ve školním roce 2006/2007.
10. 10. 2006 (2817 přečtení) | Autor: studenti GHB | Rubrika: Informace |
Tiskni článek Sdílej!

svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2018 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara