Gymnázium Havlíčkův Brod - oficiální webové stránky
Ikona - FacebookIkona - BakalářiGHB na Instagramu
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • formujeme zdravě kritické a sebevědomé osobnosti ve vstřícném a tvůrčím prostředí
  • výsledky studentů nás řadí ke školám, na které je spolehnutí
  • fungujeme 288 let, máme na co navazovat

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2024/2025 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení nebo se vydejte na virtuální prohlídku školy.

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 730 nalezených)

Školní rok se blíží ke konci a studenti - zejména maturanti -  se budou chtít zbavit učebnic,  které už nepotřebují. Mohou je donést do školní knihovny na burzu použitých učebnic, kde si je rádi koupí studenti z nižších ročníků. Nejlepší postup je nejprve poslat seznam nabízených knih e-mailem (knihovna@ghb.cz) a dohodnout se, které knihy je možno přinést.

08. 06. 2011 (2403 přečtení) | Autor: Ing. Helena Šubrtová | Rubrika: Informace |
Tiskni článek Sdílej!

V týdnu mezi ústní a písemnou částí maturit se 1.D vydala na první společný výlet do Žïárských vrchů. V následujícím článku si můžete přečíst, co se jim na výletě líbilo/nelíbilo a prohlédnout několik fotografií... (příspěvky studentů nejsou upravovány)

Mě osobně se výlet moc líbil.Příjemná lokalita,skvělá parta,dobře naplánované 2 dny. Každý si tu přišel na své,ať už se to týkalo sportovních aktivit či procházky na "nedalekou" skálu. Všichni jsme si to moc užili a těšíme se na další výpravu v čele s paní učitelkou Pořízovou. Tereza Burdová

02. 06. 2011 (3955 přečtení) | Autor: Mgr. Hana Kvášová | Rubrika: Informace |
Tiskni článek Sdílej!
Od pondělí 30. května 2011 do úterý 7. června 2011 se bude konat 2. část letošních maturitních zkoušek - didaktické testy a písemné práce. V následujícím článku jsou uvedeny bližší informace k průběhu těchto zkoušek.
25. 05. 2011 (9271 přečtení) | Autor: Mgr. Jiří Rojka | Rubrika: Informace |
Tiskni článek Sdílej!
Od pondělí 16. května 2011 probíhají na naší škole maturitní zkoušky v novém modelu maturit. Fotodokumentace je postupně zveřejňována.
18. 05. 2011 (7164 přečtení) | Autor: Mgr. Zuzana Šimůnková | Rubrika: Informace |
Tiskni článek Sdílej!
Druhý ročník družebního výtvarného kurzu Gymnázia Havlíčkův Brod a Gymnázia Vrchlabí  "Malířovna 2011" proběhne ve dnech 29. 5. - 3. 6. 2011. Výtvarníci Dan Koráb a Jan Salvet tentokrát zvolili téma Jan Zrzavý na Vysočině...  
17. 05. 2011 (2810 přečtení) | Autor: Mgr. Hana Kvášová | Rubrika: Informace |
Tiskni článek Sdílej!

Ředitel školy vyhlašuje v souladu s § 63 školského zákona přijímací řízení do budoucího 5. ročníku 8letého studia. Přihlášky přijímáme do 13. 05. 2011, k dispozici je 5 míst. Důležitá informace: Učební plán kvinta - oktáva je shodný s učebním plánem čtyřletého studia!

10. 05. 2011 (2133 přečtení) | Autor: Mgr. Milan Novák | Rubrika: Informace |
Tiskni článek Sdílej!
Z důvodu rekonstrukce bude školní jídelna Prokopa Holého, ve které se stravují také žáci a učitelé našeho gymnázia, v provozu pouze do pátku 17. června 2011. Provoz školní jídelny bude obnoven až po letních prázdninách.
09. 05. 2011 (1879 přečtení) | Autor: Mgr. Jiří Rojka | Rubrika: Informace |
Tiskni článek Sdílej!
Ve středu 4. května proběhla na půdě krajského úřadu avizovaná schůzka zástupců pedagogického sboru s představiteli Kraje Vysočina...
04. 05. 2011 (2186 přečtení) | Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. | Rubrika: Informace |
Tiskni článek Sdílej!

Náměstek hejtmana kraje Vysočina Libor Joukl si dovoluje pozvat zástupce studentů a veřejnosti na otevřenou diskuzi k tématům střední a učňovské školství a doprava v regionu. Setkání je naplánováno na pondělí 9. 5. 2011 od 17:00 hod. ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Havlíčkův Brod.

04. 05. 2011 (1697 přečtení) | Autor: Mgr. Milan Novák | Rubrika: Informace |
Tiskni článek Sdílej!

Ve čtvrtek 28. dubna od 15 do 18 hod. probíhalo předávání rozhodnutí o přijetí či nepřijetí na Gymnázium Havlíčkův Brod, zákonní zástupci uchazečů naopak měli možnost předat naší škole svůj zápisový lístek.

28. 04. 2011 (1986 přečtení) | Autor: Mgr. Milan Novák | Rubrika: Informace |
Tiskni článek Sdílej!
Studenti gymnázia si možná všimli neveselé nálady učitelů, třeba i něco zaslechli. Přemýšlel jsem, zda mám napsat svůj postoj k novinkám dnešního dne na školní web. Obvykle se zde objevují organizační zprávy, případně informace o úspěších studentů. Následující text ale žádnou podobnou informaci nesděluje. Studenti nebo rodiče si mohou myslet, že povzdech nad platy učitelů na školní stránky nepatří. Já se ale domnívám, že k životu školy patří i tak přízemní věci, jako je finanční ohodnocení jejích pracovníků.
21. 04. 2011 (2705 přečtení) | Autor: RNDr. Jaroslav Kocman | Rubrika: Informace |
Tiskni článek Sdílej!

Ve středu dne 13. 04. 2011 proběhnou plánované konzultace o prospěchu žáků ve 3. čtvrtletí. Současně zveme i členy Rady Spolku rodičů ("třídní důvěrníky") na tradiční jednání.

22. 03. 2011 (1860 přečtení) | Autor: Mgr. Milan Novák | Rubrika: Informace |
Tiskni článek Sdílej!
15. března 2011 skončila lhůta pro podání přihlášek uchazečů na střední školy. Děkujeme všem uchazečům a jejich rodičům za zájem o naše gymnázium. V nejbližší době můžete očekávat pozvánku k přijímací zkoušce, popřípadě oznámení o nekonání přijímací zkoušky.
21. 03. 2011 (2471 přečtení) | Autor: Mgr. Milan Novák | Rubrika: Informace |
Tiskni článek Sdílej!

Výuka výtvarné výchovy na GHB je také ve školním roce 2010-2011 tradičně provázána jednotícím tématem. Zcela vlastenecky jsme zvolili za inspirační zdroj výtvarných aktivit pro obě pololetí „baroko“, především „české baroko“, které, vedle české gotické malby, kubismu a surrealismu, patří k identifikačním znakům českého umění ve světě.

Zajímá Vás proč jsme baroko vybrali a jak vypadá barokní výtvarný školní rok? V následujícím článku pro Vás krátké shrnutí připravil Dan Koráb. 

20. 03. 2011 (7559 přečtení) | Autor: Mgr. Hana Kvášová | Rubrika: Informace |
Tiskni článek Sdílej!

svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2023 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara