Gymnázium Havlíčkův Brod - oficiální webové stránky
Ikona - FacebookIkona - BakalářiGHB na Instagramu
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • úspěšně fungujeme 287 let, máme na co navazovat
  • výsledky studentů nás řadí k nejlepším školám v regionu
  • formujeme samostatné a svobodné jedince, kteří se zdárně uplatní v současné společnosti

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2022/2023 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení nebo se vydejte na virtuální prohlídku školy.

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 708 nalezených)

Ve středu 4. května proběhla na půdě krajského úřadu avizovaná schůzka zástupců pedagogického sboru s představiteli Kraje Vysočina...
04. 05. 2011 (2041 přečtení) | Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. | Rubrika: Informace |
Tiskni článek Sdílej!

Náměstek hejtmana kraje Vysočina Libor Joukl si dovoluje pozvat zástupce studentů a veřejnosti na otevřenou diskuzi k tématům střední a učňovské školství a doprava v regionu. Setkání je naplánováno na pondělí 9. 5. 2011 od 17:00 hod. ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Havlíčkův Brod.

04. 05. 2011 (1539 přečtení) | Autor: Mgr. Milan Novák | Rubrika: Informace |
Tiskni článek Sdílej!

Ve čtvrtek 28. dubna od 15 do 18 hod. probíhalo předávání rozhodnutí o přijetí či nepřijetí na Gymnázium Havlíčkův Brod, zákonní zástupci uchazečů naopak měli možnost předat naší škole svůj zápisový lístek.

28. 04. 2011 (1802 přečtení) | Autor: Mgr. Milan Novák | Rubrika: Informace |
Tiskni článek Sdílej!
Studenti gymnázia si možná všimli neveselé nálady učitelů, třeba i něco zaslechli. Přemýšlel jsem, zda mám napsat svůj postoj k novinkám dnešního dne na školní web. Obvykle se zde objevují organizační zprávy, případně informace o úspěších studentů. Následující text ale žádnou podobnou informaci nesděluje. Studenti nebo rodiče si mohou myslet, že povzdech nad platy učitelů na školní stránky nepatří. Já se ale domnívám, že k životu školy patří i tak přízemní věci, jako je finanční ohodnocení jejích pracovníků.
21. 04. 2011 (2537 přečtení) | Autor: RNDr. Jaroslav Kocman | Rubrika: Informace |
Tiskni článek Sdílej!

Ve středu dne 13. 04. 2011 proběhnou plánované konzultace o prospěchu žáků ve 3. čtvrtletí. Současně zveme i členy Rady Spolku rodičů ("třídní důvěrníky") na tradiční jednání.

22. 03. 2011 (1700 přečtení) | Autor: Mgr. Milan Novák | Rubrika: Informace |
Tiskni článek Sdílej!
15. března 2011 skončila lhůta pro podání přihlášek uchazečů na střední školy. Děkujeme všem uchazečům a jejich rodičům za zájem o naše gymnázium. V nejbližší době můžete očekávat pozvánku k přijímací zkoušce, popřípadě oznámení o nekonání přijímací zkoušky.
21. 03. 2011 (2291 přečtení) | Autor: Mgr. Milan Novák | Rubrika: Informace |
Tiskni článek Sdílej!

Výuka výtvarné výchovy na GHB je také ve školním roce 2010-2011 tradičně provázána jednotícím tématem. Zcela vlastenecky jsme zvolili za inspirační zdroj výtvarných aktivit pro obě pololetí „baroko“, především „české baroko“, které, vedle české gotické malby, kubismu a surrealismu, patří k identifikačním znakům českého umění ve světě.

Zajímá Vás proč jsme baroko vybrali a jak vypadá barokní výtvarný školní rok? V následujícím článku pro Vás krátké shrnutí připravil Dan Koráb. 

20. 03. 2011 (6976 přečtení) | Autor: Mgr. Hana Kvášová | Rubrika: Informace |
Tiskni článek Sdílej!
Finále soutěže S Vysočinou do Evropy, kterou pořádá Krajský úřad kraje Vysočina pro studenty středních škol, zvládli gymnazisté z Havlíčkova Brodu Klára Štefánková a Jan Tuček výborně!
13. 03. 2011 (1644 přečtení) | Autor: Mgr. Hana Kvášová | Rubrika: Informace |
Tiskni článek Sdílej!
Vzpomínám si na tu chvíli, kdy jsme všichni stáli před autobusem plni očekávání. Přece jenom to byl náš první lyžák a my nevěděli, co čekat....
09. 03. 2011 (1778 přečtení) | Autor: Mgr. Martin Richter | Rubrika: Informace |
Tiskni článek Sdílej!
Ve dnech 26.2-5.3.2011 se uskuteční v Janských Lázních lyžařský zájezd kvart. Ubytování bude zajištěno v PENSIONU PROTĚŽ. Odjezd 26.2.2011 v 9:00 od budovy Gymnázia Havlíčkův Brod, návrat 5.3.2011 tamtéž okolo 14:00. Podrobné informace žáci dostanou před odjezdem (2. týden v únoru). Upozorňuji na povinnost ochranné přilby (lyže, snowboard).
Kontakt - Josef Prchal (vedoucí kurzu): 602190479, 604531977.
31. 01. 2011 (1660 přečtení) | Autor: Mgr. Gabriela Kučírková | Rubrika: Informace |
Tiskni článek Sdílej!
V souladu s § 60 a § 61 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) stanovil ředitel Gymnázia Havlíčkův Brod kritéria přijímacího řízení pro přijetí do 1. ročníku jednotlivých studijních oborů pro školní rok 2011/2012. V tomto článku navíc najdete i další aktuální informace k přijímacímu řízení včetně formuláře přihlášky.
28. 01. 2011 (2641 přečtení) | Autor: Mgr. Jiří Rojka | Rubrika: Informace |
Tiskni článek Sdílej!

V roce 2010 oslavilo Gymnázium Havlíčkův Brod 275 let své existence. I Ty teï máš možnost stát se součástí naší "rodiny". Pokud jsi žákem 5. či 9. třídy ZŠ a máš chuť studovat a pracovat na sobě, podej si k nám přihlášku!!! Přijímačkový maraton bude vypadat takto:

26. 01. 2011 (2688 přečtení) | Autor: Mgr. Milan Novák | Rubrika: Informace |
Tiskni článek Sdílej!

GHB tímto srdečně zve všechny zájemce z řad žáků, jejich rodičů a současně též výchovné poradce ze ZŠ na "Informační den". Ten se uskuteční v přízemí školy ve středu 9. února 2011 od 14 do 17 hodin

26. 01. 2011 (1979 přečtení) | Autor: Mgr. Milan Novák | Rubrika: Informace |
Tiskni článek Sdílej!

Ve spolupráci s OŠMS Krajského úřadu zveřejňujeme další materiály týkající se optimalizace středních škol - tentokrát již konkrétní návrhy k diskuzi. Pro GHB z nich vyplývá, že ...

26. 01. 2011 (2183 přečtení) | Autor: Mgr. Milan Novák | Rubrika: Informace |
Tiskni článek Sdílej!

svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2018 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara