Logo GHB
Ikona - FacebookIkona - BakalářiIkona - Studentský parlament
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • úspěšně fungujeme 281 let, máme na co navazovat
  • výsledky studentů nás řadí k nejlepším školám v regionu
  • formujeme samostatné a svobodné jedince, kteří se zdárně uplatní v současné společnosti

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2018/2019 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení a o přípravném servisu, který v této souvislosti nabízíme.

Počet zobrazených článků: 10 (z celkem 490 nalezených)

16. ledna 2007 byl schválen Školskou radou Havlíčkova gymnázia nový školní řád. V tento den zároveň nabyl platnost. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o dokument definující vztahy mezi studenty a učiteli, měl by mít zásadní vliv na celkovou atmosféru ve škole, podmínky pro studium a hodnocení práce studentů; v neposlední řadě doufáme i ve zlepšení komunikace mezi žáky (rodiči) a učiteli.
19. 01. 2007 (1869 přečtení) | Autor: Mgr. Jiří Rojka | Rubrika: Informace |
Tiskni článek Sdílej!

Dne 3. ledna 2007 se otevřely dveře nového bufetu v prostorách Havlíčkova gymnázia. Otevřeno je každý školní den od 7 do 13 hodin.

08. 01. 2007 (1551 přečtení) | Autor: Mgr. Milan Novák | Rubrika: Informace |
Tiskni článek Sdílej!
Lyžařský výchovně vzdělávací kurz sekund se přesouvá na termín 17.- 24.3. 2007.
03. 01. 2007 (1381 přečtení) | Autor: Mgr. Milan Novák | Rubrika: Informace |
Tiskni článek Sdílej!
Přejeme všem studentům, učitelům a zaměstnancům GHB i ostatním čtenářům těchto stránek přiíjemně prožité vánoční svátky a mnoho úspěchů v roce 2007.
22. 12. 2006 (1434 přečtení) | Autor: Mgr. Jiří Rojka | Rubrika: Informace |
Tiskni článek Sdílej!
Vážení rodiče,
vzhledem k nepříznivým sněhovým podmínkám se lyžařský kurz kvint a 1. ročníku naší školy přesunuje na konec sezóny, jednalo by se s největší pravděpodobností o termín od 31. 3. 2007 do 7. 4. 2007 v Janských Lázních.
18. 12. 2006 (1438 přečtení) | Autor: Mgr. Jiří Rojka | Rubrika: Informace |
Tiskni článek Sdílej!
11. 10. 2006 (1181 přečtení) | Autor: Mgr. Jiří Rojka | Rubrika: Informace |
Tiskni článek Sdílej!
Nahlédnutí pod pokličku aneb přehled školních akcí, které nás čekají ve školním roce 2006/2007.
10. 10. 2006 (2146 přečtení) | Autor: studenti GHB | Rubrika: Informace |
Tiskni článek Sdílej!
Pro účely ústní maturitní zkoušky z českého jazyka ve školním roce 2007/2008 (týká se současných studentů septimy A, septimy B a třetího ročníku) ředitel školy stanoví školní kánon titulů z literatury.
15. 09. 2006 (17683 přečtení) | Autor: Mgr. Milan Novák | Rubrika: Informace |
Tiskni článek Sdílej!
Od 1. 9. 2006 se navyšuje počet hodin na vyšším stupni osmiletého studia a ve čtyřletém studiu ze 31 hodin týdně na 33 hodin týdně.
04. 09. 2006 (2438 přečtení) | Autor: Mgr. Milan Novák | Rubrika: Informace |
Tiskni článek Sdílej!
Výsledky Maturity nanečisto 2006 na Havlíčkově gymnáziu.
28. 05. 2006 (2699 přečtení) | Autor: Mgr. Jiří Rojka | Rubrika: Informace |
Tiskni článek Sdílej!

svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2016 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara