Ikona - FacebookIkona - BakalářiIkona - Studentský parlament
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • úspěšně fungujeme 281 let, máme na co navazovat
  • výsledky studentů nás řadí k nejlepším školám v regionu
  • formujeme samostatné a svobodné jedince, kteří se zdárně uplatní v současné společnosti

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2018/2019 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení a o přípravném servisu, který v této souvislosti nabízíme.

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 505 nalezených)

Aktivním studentům nabízíme možnost zajímavého setkání, kde se budou moci seznámit s projekty obecně prospěšné společnosti CENTRUM VYSOČINA, o. p. s. Ta mladým lidem v rámci svých projektů Novinářské centrum Karla Havlíčka Borovského, Letní žurnalistická škola Karla Havlíčka Borovského a Průvodci Havlíčkovým Brodem nabízí mnoho zajímavých aktivit. Setkání se uskuteční na Havlíčkově gymnáziu ve středu 6. června 2007 ve 14 hod v učebně č. 201 (1. třída). 
24. 05. 2007 (1377 přečtení) | Autor: Mgr. Milan Novák | Rubrika: Informace |
Tiskni článek Sdílej!

Zveřejňujeme konečné výsledky přijímacích zkoušek do 5. ročníku osmiletého studia (14. 5. 2007 proběhla přijímací zkouška v náhradním termínu, která uzavřela 2. kolo přijímacích zkoušek). Zveřejněné výsledky jsou anonymní, uchazeči jsou uvedeni pod svým registračním kódem, který dostali během přijímacích zkoušek.

Výsledky přijímacích zkoušek - 5. ročník osmiletého studia

09. 05. 2007 (2129 přečtení) | Autor: Mgr. Jiří Rojka | Rubrika: Informace |
Tiskni článek Sdílej!

Jarní měsíce přinesly pokračování matematických soutěží - okresní kolo Pythagoriády a okresní a krajské kolo matematické olympiády. Byly zpracovány i výsledky soutěže Matematický Klokan v rámci celého okresu, kde opět mezi nejlepšími nechybí naši studenti.

04. 05. 2007 (1182 přečtení) | Autor: Mgr. Zuzana Šimůnková | Rubrika: Informace |
Tiskni článek Sdílej!

Zveřejňujeme výsledky přijímacích zkoušek ze dne 23. dubna 2007 do čtyřletého a osmiletého studia. Zveřejněné výsledky jsou anonymní, uchazeči jsou uvedeni pod svým registračním kódem, který dostali během přijímacích zkoušek.

Výsledky přijímacích zkoušek - čtyřleté studium (uchazeči z 9. tříd ZŠ)

Výsledky přijímacích zkoušek - osmileté studium (uchazeči z 5. tříd ZŠ)

23. 04. 2007 (1955 přečtení) | Autor: Mgr. Jiří Rojka | Rubrika: Informace |
Tiskni článek Sdílej!
23. 04. 2007 (3454 přečtení) | Autor: Mgr. Jiří Rojka | Rubrika: Informace |
Tiskni článek Sdílej!
23. 04. 2007 (3625 přečtení) | Autor: Mgr. Jiří Rojka | Rubrika: Informace |
Tiskni článek Sdílej!

V souladu s §60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) stanovil ředitel Gymnázia Havlíčkův Brod kritéria přijímacího řízení pro jednotlivé studijní obory.

30. 03. 2007 (3120 přečtení) | Autor: Mgr. Jiří Rojka | Rubrika: Informace |
Tiskni článek Sdílej!
Ve středu dne 18. dubna 2007 proběhnou tradiční konzultace o prospěchu žáků v 3. čtvrtletí. Začátek je stanoven na 16 hod, kdy se sejdou rodiče s třídními učiteli v jednotlivých kmenových třídách.
30. 03. 2007 (1357 přečtení) | Autor: Mgr. Milan Novák | Rubrika: Informace |
Tiskni článek Sdílej!

V přijímacím řízení pro školní rok 2007/2008 do prim a 1. ročníku je již znám počet přihlášených uchazečů. K 15. 3. 2007 se do prim přihlásilo 62 žáků z pátých tříd a do 1. ročníku 36 žáků z devátých tříd základních škol. 

21. 03. 2007 (2270 přečtení) | Autor: Mgr. Milan Novák | Rubrika: Informace |
Tiskni článek Sdílej!

Vzhledem k nepříznivým sněhovým podmínkám bude lyžařský kurz kvint a 1. ročníku zkrácen o 2 dny, bude se tedy konat od 31.03. do 04.04. 2007.

15. 03. 2007 (1483 přečtení) | Autor: Mgr. Milan Novák | Rubrika: Informace |
Tiskni článek Sdílej!
Pro zájemce z řad studentů je zde další možnost bezplatného studia v zahraničí - v Dánsku a Velké Británii. Nabídka se týká studentů posledního ročníku, kteří budou letos maturovat. Studenti jsou ke studiu přijímáni jen na základě pohovoru v angličtině.
19. 02. 2007 (2181 přečtení) | Autor: Mgr. Jiří Rojka | Rubrika: Informace |
Tiskni článek Sdílej!
Pro studenty prim až kvart (odpovídající 6. – 9. ročník základní školy) jsme se rozhodli zavést na základě přání rodičů studijní průkazy. Usilujeme tím o zkvalitnění komunikace mezi školou a rodinou, současně tak chceme předcházet případným klasifikačním a výchovným problémům.
05. 02. 2007 (1576 přečtení) | Autor: Mgr. Milan Novák | Rubrika: Informace |
Tiskni článek Sdílej!
Se začátkem druhého pololetí spouštíme pro rodiče studentů GHB novou službu – zpřístupnění průběžné klasifikace pomocí internetové aplikace. Vyučující v sedmi třídách (primy, sekundy a tercie osmiletého studia a první ročník čtyřletého studia) budou veškeré známky studentů těchto tříd zapisovat do internetové aplikace. Rodiče studentů si pak mohou známky svých dětí v internetovém systému prohlížet. Jedná se o nový typ komunikace mezi učiteli a rodiči našich studentů.
01. 02. 2007 (1507 přečtení) | Autor: Mgr. Jiří Rojka | Rubrika: Informace |
Tiskni článek Sdílej!
Havlíčkovo gymnázium je výběrová střední škola, která připravuje studenty pro studium na všech typech vysokých škol. Od založení školy letos uplyne již 272 let. Gymnázium Havlíčkův Brod současnosti více než důstojně navazuje na zavazující odkaz minulých desetiletí a staletí. Podle údajů z výroční zprávy za školní rok 2005/2006 bylo 97,67% všech absolventů přijato k dalšímu studiu; na vysoké školy s magisterským či bakalářským programem bylo přijato 88,24% přihlášených studentů. Studenti se během studia mohou v rámci výuky zapojit do řady exkurzí, kurzů a projektů (více informací v sekci Projekty a exkurze). Pro nižší stupeň osmiletého studia v současné době vytváříme školní vzdělávací program, podle kterého se začne vyučovat ve školním roce 2007/2008. Máte-li zájem o studium na Havlíčkově gymnáziu, dále v tomto článku najdete základní informace o přijímacím řízení.
26. 01. 2007 (1703 přečtení) | Autor: Mgr. Jiří Rojka | Rubrika: Informace |
Tiskni článek Sdílej!

svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2016 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara