Gymnázium Havlíčkův Brod - oficiální webové stránky
Ikona - FacebookIkona - BakalářiGHB na Instagramu
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • úspěšně fungujeme 287 let, máme na co navazovat
  • výsledky studentů nás řadí k nejlepším školám v regionu
  • formujeme samostatné a svobodné jedince, kteří se zdárně uplatní v současné společnosti

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2022/2023 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení nebo se vydejte na virtuální prohlídku školy.

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 708 nalezených)

Mykologický spolek a Muzeum Vysočiny v Havlíčkově Brodě Vás zvou na tradiční podzimní výstavu hub. Uskuteční se v přízemí Havlíčkova domu od pondělí 26. září do středy 28. září 2022, vždy od 9:00 do 17:00 hodin. Současně s výstavou bude probíhat mykologická poradna. Houby teď rostou opravdu hojně, takže věříme, že by mohl být překonán rekordní počet 354 druhů z roku 2014.
19. 09. 2022 (376 přečtení) | Autor: RNDr. Jaroslav Kocman | Rubrika: Informace |
Tiskni článek Sdílej!
V článku najdete předběžnou nabídku nepovinných aktivit, které vyučující naší školy studentům letos nabízejí.
07. 09. 2022 (761 přečtení) | Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. | Rubrika: Informace |
Tiskni článek Sdílej!
I v letošním roce můžete využívat služeb školní knihovny. O jaké služby se jedná? Kromě půjčování beletrie (specializujeme se na povinnou četbu ze školního kánonu literatury), které je zdarma, zde můžete tisknout (černobíle i barevně), kopírovat nebo kupovat a prodávat na burze učebnic.
07. 09. 2022 (339 přečtení) | Autor: Mgr. Michaela Kocmanová | Rubrika: Informace |
Tiskni článek Sdílej!
Ve dnech 1. a 2. září se dva první ročníky našeho gymnázia, 1.C a 1.D, zúčastnily adaptačního kurzu v rekreačním středisku Želivka. Náplň celé akce byla formována již samotným názvem kurzu: vytvořit dva přátelské kolektivy a připravit nové studenty na studium a život na našem gymnáziu.
06. 09. 2022 (501 přečtení) | Autor: Mgr. Libor Toman | Rubrika: Informace |
Tiskni článek Sdílej!
Ani letos maturanti brodského gymnázia u zkoušek z dospělosti nezaváhali a svými výsledky se dostali vysoko nad celostátní průměr, v matematice dokonce patří k nejlepším v republice.
05. 09. 2022 (1691 přečtení) | Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. | Rubrika: Informace |
Tiskni článek Sdílej!
Tak jako v loňském roce zahájí i letos studenti prvních ročníků své studium na Gymnáziu Havlíčkův Brod adaptačním kursem. Níže najdete základní informace.
27. 08. 2022 (604 přečtení) | Autor: Mgr. Aleš Říman | Rubrika: Informace |
Tiskni článek Sdílej!
Po posledních úpravách je k dispozici rozvrh pro školní rok 2022/2023, podle kterého začne výuka. Ve čtvrtek 1. 9. 2022 proběhnou třídnické hodiny, v pátek se již vyučuje podle rozvrhu. Třídy 1.C, 1.D a 1.A se v prvních dnech září zúčastní adaptačních kurzů.
26. 08. 2022 (948 přečtení) | Autor: Mgr. Jiří Rojka | Rubrika: Informace |
Tiskni článek Sdílej!
V textu najdete informace k zahájení školního roku 2022/2023.
26. 08. 2022 (1344 přečtení) | Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. | Rubrika: Informace |
Tiskni článek Sdílej!
V čase letních prázdnin bude administrativní oddělení gymnázia otevřeno každé pondělí mezi 9.00-12.00. Návštěvníci se do školy dostanou hlavním vchodem, kde budou zvonit na sekretariát.
30. 06. 2022 (399 přečtení) | Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. | Rubrika: Informace |
Tiskni článek Sdílej!
Aneb nový český rekord na našem gymnáziu....
20. 06. 2022 (553 přečtení) | Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. | Rubrika: Informace |
Tiskni článek Sdílej!
Po dobu trvání mateřské dovolené školní psycholožky Mgr. Kateřiny Lemberkové (cca do začátku listopadu) vykonává její práci Mgr. Jan Sojka. 
15. 06. 2022 (536 přečtení) | Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. | Rubrika: Informace |
Tiskni článek Sdílej!
Ve čtvrtek 26. května 2022 byla v klášterním kostele svaté Rodiny všem absolventům předána maturitní vysvědčení.
09. 06. 2022 (832 přečtení) | Autor: RNDr. Jaroslav Kocman | Rubrika: Informace |
Tiskni článek Sdílej!
Gymnázium Havlíčkův Brod poptává pro školní rok 2022/2023 vyučujícího ruského jazyka.
06. 06. 2022 (579 přečtení) | Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. | Rubrika: Informace |
Tiskni článek Sdílej!
Čtvrtek 19. května 2022 byl posledním dnem ústních maturitních zkoušek. Ve čtvrté C maturovalo šest studentů, ve čtvrté D a v oktávě A sedm.
24. 05. 2022 (935 přečtení) | Autor: RNDr. Jaroslav Kocman | Rubrika: Informace |
Tiskni článek Sdílej!
Ve středu 18. května 2022 pokračovaly na našem gymnáziu ústní maturitní zkoušky třetím dnem. Ve čtvrté C maturovalo šest studentů, ve čtvrté D sedm a v oktávě A osm.
20. 05. 2022 (950 přečtení) | Autor: RNDr. Jaroslav Kocman | Rubrika: Informace |
Tiskni článek Sdílej!

svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2018 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara