Proč studovat na Gymnáziu Havlíčkův Brod

Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. <bouchal(at)ghb.cz>, Téma: Přijímací řízení, Vydáno dne: 24. 10. 2014

V článku najdete shrnující přehled činností a aktivit našeho gymnázia.

1. Mimořádná úspěšnost při přijímání na prestižní vysoké školy  

2. Ve srovnání s ostatními gymnázii v ČR dosahují naši studenti ve všech předmětech státní maturitní zkoušky pravidelně nadprůměrných výsledků. Přesvědčit se můžete v následujících článcích o výsledcích z jednotlivých let:

3. Spolupráce s celou rodinou na tom, aby se studentům na škole dařilo co nejlépe:

plesy, koncerty , dny otevřených dveří, rodičovské schůzkySdružení rodičů a přátel gymnázia

- osobní konzultace; e-mailová komunikace ; webové rozhraní; známky přes internet

4. Úspěšná péče o nadané i handicapované studenty

- individuální vzdělávací plány pro nadané

- úspěšnost v soutěžích

14 nominací na Talent Vysočiny 2012

14 nominací na Talent Vysočiny 2013

- 16 nominací na Talent Vysočiny 2014

úspěšná integrace studentů s psychickým handicapem

- úspěšná absolventka s fyzickým handicapem

5. Účast na řadě mezinárodních projektů, výměnných pobytů, zahraničních exkurzí

6. Aktivní a úspěšná účast našich studentů na společenském a kulturním životě regionu

- maturitní ples

Štěpánská zábava

- majáles

studentský parlament

- školní akademie

- hudební skupiny

- spolupráce s ČČK

egyptské podzemí

7. Rozvoj individuálního profilu každého studenta pestrou nabídkou volitelných předmětů, a specializovaných kursů

- v roce 2014/15 si studenti vybírají z  třinácti nepovinných předmětů

- sportovní kurzy, lyžařské kurzy, vodácké kurzy

- mladí debrujáři

- biologické exkurze

- výtvarný kurz

- literární kurz

literárně-výtvarné kurzy

- filmový klub

- rozšířená výuka jazyků

8. Rozsáhlá publikační a přednášková činnost členů pedagogického sboru

9. Mizivý výskyt sociálně patologických jevů

 
                             A PROČ ZROVNA OD ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015?
1. Pro školní rok 2015/16 otevíráme dvě třídy čtyřletého cyklu a jednu třídu cyklu osmiletého:
  • skvělá možnost pro všechny, kteří se chtějí dobře připravit ke studiu na kvalitních vysokých školách
2. Kvalitní a zodpovědná příprava na přijímací zkoušky:   3. Jsme moderně vybavená škola
  4. Prostě jsme online
  • volně přístupná wi-fi v celém areálu školy
  • projekce v každé kmenové učebně
  • elektronické třídnice
  • známky přes internet