Informace pro uchazeče, kteří konali přijímací zkoušku

Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. <bouchal(at)ghb.cz>, Téma: Přijímací řízení, Vydáno dne: 27. 04. 2019

V článku najdete časový plán zveřejnění výsledků přijímacího řízení a informace o dalším postupu pro všechny uchazeče, kteří konali přijímací zkoušku na naše gymnázium.
 1.      Zveřejnění výsledků přijímacího řízení

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Ministerstva školství ČR poskytne školám výsledky přijímacích testů v neděli 28. dubna 2019. Gymnázium Havlíčkův Brod poté na základě svých kritérií stanoví konečné pořadí uchazečů. Během pondělí 29. dubna 2019 budeme uchazeče telefonicky kontaktovat, abychom zjistili, zda k nám opravdu nastoupí. Na základě těchto informací pak v pondělí odpoledne cca mezi 15.00-17.00 zveřejníme oficiální pořadí přijatých/nepřijatých uchazečů na našem webu.

 

2. Časový harmonogram dalšího postupu v rámci přijímacího řízení

pondělí 29. 4. 2019

cca 15.00-17.00 zveřejnění výsledků centrálně zadávaných jednotných testů a pořadí uchazečů dle výsledku přijímacího řízení na webových stránkách školy www.ghb.cz  

od 14.00 do 17.00 úspěšní uchazeči o studium, resp. jejich zákonní zástupci budou moci odevzdat zápisový lístek

úterý 30. 4. 2019

od 7.30 do 16.00 úspěšní uchazeči o studium, resp. jejich zákonní zástupci budou moci odevzdat zápisový lístek

od 7.30 do 16.00 zákonní zástupci neúspěšných uchazečů obdrží rozhodnutí o nepřijetí; zároveň budou moci na místě podat odvolání proti tomuto rozhodnutí

čtvrtek 2. 5. 2019  

od 7.30 do 15.30 úspěšní uchazeči o studium, resp. jejich zákonní zástupci budou moci odevzdat zápisový lístek

od 7.30 do 15.30 zákonní zástupci neúspěšných uchazečů obdrží rozhodnutí o nepřijetí; zároveň budou moci na místě podat odvolání proti tomuto rozhodnutí

pátek 3. 5. 2019

od 7.30 do 14.00 úspěšní uchazeči o studium, resp. jejich zákonní zástupci budou moci odevzdat zápisový lístek

od 7.30 do 14.00 zákonní zástupci neúspěšných uchazečů obdrží rozhodnutí o nepřijetí; zároveň budou moci na místě podat odvolání proti tomuto rozhodnutí

 

3. Informace pro uchazeče, kteří u zkoušky uspějí a budou chtít nastoupit ke studiu

Pokud uchazeči u zkoušek uspějí a budou chtít na naši školu nastoupit, nechť zápisový lístek odevzdají v kanceláři ředitele školy dle výše uvedeného rozpisu, nejpozději však do 10 pracovních dnů od zveřejnění oficiálních výsledků přijímacího řízení. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na naší škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v naší škole. Apelujeme na všechny uchazeče, aby své rozhodnutí oznámili co možná nejdříve, mohou tím pomoci dalším zájemcům v pořadí.

 

4. Apel na uchazeče, kteří u zkoušek uspějí, ale ke studiu nastoupit chtít nebudou

Pokud uchazeči u zkoušek uspějí, ale o studium na gymnáziu zájem mít nebudou, žádáme je, aby nám tuto skutečnost neprodleně oznámili. Apelujeme na jejich solidaritu s těmi studenty, kteří z kapacitních důvodů nebyli na gymnázium přijati, ale studovat by na něm chtěli. Pokud nebude kapacita třídy naplněna, může být takový zájemce přijat v rámci odvolacího řízení.

 

5. Informace pro uchazeče, kteří nebyli přijati z kapacitních důvodů, ale o studium budou mít nadále zájem

Pokud uchazeči nebudou přijati z kapacitních důvodů, ale zkoušku složí a o studium u nás budou mít dále zájem, nechť se dostaví v úterý mezi 7.30-16.00 případně v dalších pracovních dnech dle výše uvedeného rozpisu do kanceláře školy, zde obdrží rozhodnutí o nepřijetí. Proti tomuto rozhodnutí mohou obratem podat odvolání. Pokud nebude kapacita třídy naplněna, mají šanci dostat se na gymnázium právě na základě tohoto odvolání.

Jakékoliv dotazy, připomínky apod. zodpoví ředitel školy na mailu bouchal@ghb.cz, případně na telefonu 569 669 330 a mob. 728 228 575.