Gymnázium Havlíčkův Brod - oficiální webové stránky
Obrázek - NIC
GHB obrázek GHB obrázek GHB obrázek GHB obrázek GHB obrázek GHB obrázek GHB obrázek GHB obrázek GHB obrázek GHB obrázek GHB obrázek GHB obrázek GHB obrázek GHB obrázek GHB obrázek GHB obrázek GHB obrázek GHB obrázek
Obrázek - NIC
Ikona - FacebookIkona - BakalářiGHB na Instagramu
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • úspěšně fungujeme 287 let, máme na co navazovat
  • výsledky studentů nás řadí k nejlepším školám v regionu
  • formujeme samostatné a svobodné jedince, kteří se zdárně uplatní v současné společnosti

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2022/2023 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení nebo se vydejte na virtuální prohlídku školy.

Ve dnech 2. 2. – 26. 3. bude v Muzeu Vysočiny Havlíčkův Brod probíhat bilanční výstava výtvarných prací studentů Gymnázia Havlíčkův Brod.
19. 01. 2023 (217 přečtení) | Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. | Rubrika: Kultura |
Tiskni článek Sdílej!
V souladu s § 60 a § 61 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) stanovil ředitel Gymnázia Havlíčkův Brod kritéria přijímacího řízení pro přijetí do 1. ročníku jednotlivých studijních oborů pro školní rok 2023/2024.
18. 01. 2023 (478 přečtení) | Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. | Rubrika: Přijímací řízení |
Tiskni článek Sdílej!
Navzdory špatným sněhovým podmínkám absolvovala třída A4 (kvarta) plánovaný lyžařský kurz v Jeseníkách.

Lyžařský kurz

22. 01. 2023 (210 přečtení) | Autor: Mgr. Martin Richter | Rubrika: Sport |
Tiskni článek Sdílej!
Gymnázium Havlíčkův Brod nabízí všem žákům pátých a devátých tříd, které čeká přijímací řízení, tréninky z českého jazyka a matematiky. Účast na tréninkových kurzech je otevřená všem zájemcům, není podstatné, zda chtějí studovat na brodském gymnáziu či na jiné střední škole. Je však nutné provést registraci.
18. 01. 2023 (641 přečtení) | Autor: Mgr. Jiří Rojka | Rubrika: Přijímací řízení |
Tiskni článek Sdílej!
Podívejte se na výstavu prací studentů primy a prvního ročníku, kteří projevili velkou kreativitu, když zpracovávali témata Stavba buňky, Želvušky a Vznik a vývoj života. Studenti pekli, šili, modelovali z plastelíny i ze sněhu, stavěli z lega, tiskli na 3D tiskárně, tvořili vlastní plakáty a komiksy … 
14. 01. 2023 (273 přečtení) | Autor: Mgr. Pavla Kotnová | Rubrika: Biologie |
Tiskni článek Sdílej!
S velkým časovým odstupem se vracíme k výstupům zpětnovazebních dotazníků, které zadal odbor školství Kraje Vysočina všem středním školám, které zřizuje. Dotazníky jsou užitečné právě tím, že reflektují situaci na všech těchto středních školách. Těší nás při tom, že ve všech sledovaných oblastech hodnotí naši studenti svou školu lépe, než činí celokrajský průměr.
04. 01. 2023 (291 přečtení) | Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. | Rubrika: Informace |
Tiskni článek Sdílej!
Poslední hodiny fyziky v tomto kalendářním roce zpestřila kvintánům, sextánům i několika učitelům beseda s Martinem Holoubkem, absolventem Gymnázia Havlíčkův Brod z roku 2013.
28. 12. 2022 (277 přečtení) | Autor: Mgr. Václav Vydlák | Rubrika: Fyzika |
Tiskni článek Sdílej!
V tomto článku najdete vyhodnocení dotazníků z listopadu 2022. Jejich prostřednictvím jsme chtěli zmapovat, jak dění ve škole vnímají studenti i rodiče.
22. 12. 2022 (632 přečtení) | Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. | Rubrika: Informace |
Tiskni článek Sdílej!
index | 1-8 | následující | Celkem 15 článků

svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2018 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara