Nová podoba přijímacích zkoušek: všechny zájemce důkladně připravíme

Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. <bouchal(at)ghb.cz>, Téma: Přijímací řízení, Vydáno dne: 01. 10. 2014

 AKTUALIZOVÁNO!!  Rada Kraje Vysočina na svém jednání dne 16. 9. 2014 uložila ředitelům všech středních škol krajem zřizovaných (což jsou úplně všechny SŠ v okrese Havlíčkův Brod a drtivá většina SŠ v kraji), aby se už letos zúčastnily přijímacích zkoušek centrálně zadávaných ministerstvem školství.

 AKTUALIZOVÁNO!!  Rada Kraje Vysočina na svém jednání dne 16. 9. 2014 uložila ředitelům všech středních škol krajem zřizovaných (což jsou úplně všechny SŠ v okrese Havlíčkův Brod a drtivá většina SŠ v kraji), aby se už letos zúčastnily přijímacích zkoušek centrálně zadávaných ministerstvem školství.

1. Přijímací zkoušky nanečisto a tréninky

Zájemci o studium na našem gymnáziu se však nemusí ničeho obávat, protože všichni zainteresovaní  - vedení i profesoři školy -  jsou se změnami důkladně seznámeni a už teď nabízejí informace i služby, které na novou podobu přijímacích zkoušek důkladně připraví.

Už první varianta přijímacích zkoušek nanečisto, která se uskutečnila v rámci dne otevřených dveří ve středu 19. 11. 2014, svým obsahem i formou odpovídala přijímacím zkouškám připravovaným ministerstvem školství. Stejně tak tomu bude i u druhé verze přijímaček nanečisto, která proběhne v rámci informačního dne ve středu 11. února 2015 od 14.00.

Oblíbené tréninky na přijímací zkoušky, které pořádáme už třetím rokem a které letos proběhnou vždy ve středu 18. a 25. února, 4. a 11. března od 14.15, pak zájemce provedou nejen obsahovými nástrahami „přijímaček“, ale naučí je také vyplňovat testové formuláře, které ministerstvo připravuje. Na tréninky se můžete registrovat na mailu  bouchal@ghb.cz

2. Obsah přijímacích zkoušek

Ministerstvo školství připravuje přijímací testy z českého jazyka a matematiky, a to v provedení pro 5. i 9. ročník ZŠ – tedy pro zájemce o osmileté i čtyřleté studium. Ministerstvo ve svých materiálech přesně vymezuje, co bude didaktický test z českého jazyka a didaktický test z matematiky obsahovat. Naši profesoři zájemce seznámí jak s tímto obsahem, tak s formou testů během výše avizovaných přijímacích zkoušek i tréninků na přijímací zkoušky. 

3. Přihláška ke studiu a způsob konání přijímacích zkoušek

Zájemce o studium použije k přihlášení formulář přihlášky nově stanovený ministerstvem školství. Na přihlášce může uchazeč uvést maximálně dvě školy, na které se hlásí. Vyplněnou přihlášku uchazeč okopíruje a obě identická vyhotovení uchazeč i jeho zákonný zástupce podepíší. Vyplněnou a podepsanou přihlášku zašle uchazeč školám uvedeným v přihlášce do 15. března 2015. Pokud budou chtít zájemci o studium naší školy s vyplněním přihlášky pomoci, budou tak moci učinit mj. v rámci informačního dne ve středu 11. února 2015.

Vzhledem k úvodem zmíněnému nařízení Kraje Vysočina je velmi pravděpodobné, že obě školy, na které se bude hlásit zájemce o studium na našem gymnáziu, se zúčastní přijímacích zkoušek zadávaných ministerstvem školství. V tom případě uchazeč vykoná v řádném termínu přijímací zkoušku na škole, kterou v přihlášce uvedl jako první v pořadí. Ministerstvo školství centrálně všechny testy vyhodnotí a výsledek zašle oběma školám, tj. i škole, kterou uchazeč uvedl jako druhou v pořadí. Kritéria přijímacího řízení (tedy stanovení hranice toho, kdo v přijímacím řízení uspěl a kdo neuspěl) zůstávají v kompetenci ředitele dané školy.

Pokud se bude uchazeč hlásit na naše gymnázium a zároveň na školu, která vytvoří své vlastní přijímací zkoušky, vykoná nejdříve 15. dubna přijímací zkoušky na naši školu, poté 22. či 23. dubna na školu druhou.

4. Časový harmonogram přijímacích zkoušek

„Přijímačkový kolotoč“ se pro všechny žáky 9. tříd a některé žáky 5. tříd základních škol naplno roztočí na konci ledna. Jízdní řád přijímacího řízení na Gymnáziu Havlíčkův Brod bude vypadat následovně:

5. Další důležité informace pro zájemce o studium

Zájemce o studium připravujeme na přijímací řízení již několik let, v tom se pro letošní rok nic nemění. Standardní informaci o všech aktivitách souvisejících s přijímacím řízením najdete v samostatném článku, který jsme zveřejnili již v polovině září. Pokud máte zájem o studium na naší škole a chcete dostávat aktuální informace, napište nám na mail bouchal@ghb.cz. My váš kontakt zařadíme do naší databáze a o všech novinkách vás budeme obratem informovat.