Termíny didaktických testů a písemných prací maturity 2012

Autor: Mgr. Jiří Rojka <rojka(at)ghb.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 11. 01. 2012

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vydalo časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky (jednotné zkušební schéma) pro jarní zkušební období roku 2012. Testy a písemné práce budou probíhat od 2. května 2012 do 11. května 2012. Více v tomto článku.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vydalo časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky pro jarní zkušební období roku 2012. Testy a písemné práce budou probíhat od 2. května 2012 do 11. května 2012 a podrobný rozpis je uveden v tzv. jednotném zkušebním schématu pro jaro 2012.

Další informace o maturitní zkoušce v roce 2012 najdete v článku Maturitní zkouška ve šk. roce 2011/2012 na našem webu nebo na adrese www.novamaturita.cz.