Přijímačkový kolotoč se roztočil...

Autor: Mgr. Milan Novák <>, Téma: Informace, Vydáno dne: 22. 04. 2010

Dne 22. 04. 2010 proběhl v rámci 1. kola přijímacího řízení na GHB první termín přijímacích zkoušek. V pátek 23. 04. 2010 se uskuteční druhý termín, celkové výsledky tak zveřejníme nejpozději tento den v 15 hod na www.ghb.cz a na dveřích hlavního vchodu školy.Dne 22. 04. 2010 proběhl v rámci 1. kola přijímacího řízení na GHB první termín přijímacích zkoušek, ve 4letém studijním cyklu se sešlo 37 a v 8letém 47 uchazečů. 

U 4letého studijního cyklu je nutno doplnit, že na základě kritérií bylo bez přijímací zkoušky přijato 12 uchazečů, z nichž 3 od řízení odstoupili - dostali se bez zkoušky na školu ve svém městě. Momentálně (16 hod) se tak po odečtení všech, co odstoupili či se k přijímací zkoušce nedostavili, uchází ve 4letém studijním cyklu o 21 volných míst 53 uchazečů.

V 8letém studijním cyklu se naopak dosud nic nezměnilo, momentálně (16 hod) se o 30 volných míst uchází 52 uchazečů.

V pátek 23. 04. 2010 se uskuteční druhý termín přijímacích zkoušek, celkové výsledky tak zveřejníme nejpozději tento den v 15 hod na www.ghb.cz a na dveřích hlavního vchodu školy.

V pondělí a úterý 26. a 27. 04. 2010 proběhne vždy od 15 do 18 hod ve vestibulu školy předávání rozhodnutí o přijetí či nepřijetí a zápisových lísků, současně budete moci konzultovat své záležitosti s ředitelem školy.

Vážení rodiče, na čísle 604/692091 jsme vám kdykoliv k dispozici pro vyřízení vašich "přijímačkových" záležitostí. Věříme, že naše společná komunikace vám usnadní celé přijímací řízení.

 

za tým GHB Milan Novák, ředitel školy