Přijímací řízení 2010 - další informace

Autor: Mgr. Milan Novák <>, Téma: Informace, Vydáno dne: 28. 04. 2010

V článku najdete informace o 1. kole probíhajícího řízení (předání rozhodnutí a zápisových lístků) a též o vyhlášení přijímacího řízení do 5. ročníku osmiletého gymnázia (DOPLNĚNÍ BUDOUCÍCH KVINT).Ve dnech 22. - 23. 04. 2010 proběhlo 1. kolo přijímacího řízení na GHB, celkové výsledky jsme zveřejnili 23. 04. 2010 v 15 hod na www.ghb.cz a na dveřích hlavního vchodu školy. Jak je vidět, byl o ně velký zájem, neboť výsledková listina 8letého studia má nyní zhruba 500 a do 4letého studia 700 přečtení...

V pondělí a úterý 26. a 27. 04. 2010 probíhalo vždy od 15 do 18 hod ve vestibulu školy předávání rozhodnutí o přijetí či nepřijetí a zápisových lísků, současně jste mohli konzultovat i své záležitosti s ředitelem školy.

Vážení rodiče, vážení uchazeči, děkujeme všem, co na základě našich pokynů takto učinili - pro vás i pro nás to bylo výrazné časové a administrativní ulehčení. Vzhledem k vašemu dalšímu zájmu prodlužujeme možnost osobního vyřízení v kanceláři školy do středy 28. 04. 2010, 15.30 hodin. Nevyzvednutá rozhodnutí budeme ve čtvrtek 29. 04. 2010 odesílat poštou.

Dále již tradičně vyhlašujeme přijímací řízení do 5. ročníku osmiletého gymnázia (DOPLNĚNÍ BUDOUCÍCH KVINT). Termín pro podání přihlášky je stanoven na středu 05. května 2010, 15 hod.

Součástí přijímacího řízení je přijímací zkouška (uchazeči, kteří k nám dělali zkoušku 22. nebo 23. 04., ji nedělají), prospěch z 3 posledních klasifikačních období ZŠ a motivační pohovor. Podmínkou pro přijetí je znalost 2 cizích jazyků (možnosti AJ, NJ, FJ).

Přihlášku můžete zaslat nebo podat osobně na sekretariátu (ke stažení zde). Do formuláře nemusíte vyplňovat potvrzení lékaře, naopak nezapomeňte uvést správný kód studia (79-41-K/81 Gymnázium) a ročník SŠ (5.), dále prosím nechte přihlášku potvrdit ředitelem ZŠ (uchazeči, kteří k nám dávali letos přihlášku do 1. ročníku, nemusejí). Naopak termín přijímací zkoušky proškrtněte, nepřikládejte ani výstupní hodnocení.

V závislosti na kapacitě stávajících kvart můžeme přijmout až 10 žáků.

DOPLNĚNÍ BUDOUCÍCH KVINT se řídí § 63 školského zákona (přijímání do vyššího ročníku vzdělávání ve střední škole), úspěšní uchazeči tak u nás nebudou odevzdávat zápisové lístky jako při přijímání do 1. ročníku.

Milan Novák, ředitel školy - 28. 04. 2010, 09.00 hod (dotazy na ghb@ghb.cz nebo 604692091)

_________________________________________________________________________

Studium osmiletého gymnázia je obecně považováno za velmi kvalitní typ studia, na našem gymnáziu v osmiletém cyklu vyučujeme jako první cizí jazyk angličtinu a němčinu a jako druhý němčinu, angličtinu a francouzštinu, učební plán je v současnosti shodný s čtyřletým oborem. Zájemci o studium musí počítat s tím, že od nich očekáváme znalost nejen prvního jazyka (AJ nebo NJ), ale i tříletou znalost druhého jazyka (NJ, AJ či FJ). Studentky, které do kvint již kdysi nastoupily, dokazují, že se druhý jazyk dá do září v rámci možností dostudovat... Narozdíl od minulých let však od loňska přijatí studenti nebudou muset dohánět znalosti v latině a deskriptivní geometrii, tyto předměty se začnou vyučovat formou profilačního (výběrového) předmětu až od septimy.  

Jsme si vědomi překážek, které budou čekat na úspěšné uchazeče, proto jsme připraveni jim na začátku studia co nejvíce s integrací do kolektivu i do studia pomoci.

Vážení rodiče, vážení studenti, věříme, že využijete jedinečnou příležitost v podobě několika volných míst, tedy jedinečnou příležitost studovat na Gymnáziu Havlíčkův Brod.