Zpětnovazební dotazníky
Ikona - FacebookIkona - BakalářiGHB na Instagramu
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • úspěšně fungujeme 287 let, máme na co navazovat
  • výsledky studentů nás řadí k nejlepším školám v regionu
  • formujeme samostatné a svobodné jedince, kteří se zdárně uplatní v současné společnosti

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2022/2023 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení nebo se vydejte na virtuální prohlídku školy.

Zpětnovazební dotazníky
07. 11. 2022 (442 přečtení) | Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. | Rubrika: Informace |
Tiskni článek Sdílej!

Článek přináší bližší informaci o zpětnovazebních dotaznících, jež mohou rodiče i studenti vyplňovat v týdnu od 7. 11. do 13. 11. 2022.

Po roční pauze se na rodiče i studenty obracíme se zpětnovazebními dotazníky, které chtějí reflektovat fungování školy očima adresátů – tedy rodičů a studentů. Data, která vyplněním dotazníků získáme, pomohou nastavit další práci ve škole. Dotazníky připravilo vedení školy, které též provede vyhodnocení získaných dat a rozhodne o případných návazných krocích, které z vyhodnocení vyplynou. S vyhodnocením a návaznými kroky budou seznámeni nejdříve vyučující, posléze studenti i rodiče. Data pak dále využijí třídní učitelé při třídnické práci a ostatní pedagogové při své práci v jednotlivých předmětech.

Odkaz na dotazníky jsme rozeslali pře Bakaláře – studentům na jejich studentské účty, rodičům na rodičovské. Anonymita všech zúčastněných je zajištěna – šetření ostatně nikoho a nic nehodnotí, slouží výhradně ke zlepšení práce i dalšího pobytu ve škole. Za vyplnění děkujeme předem.

 svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2018 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara