Zpětnovazební dotazníky
Logo GHB
  •    HOME
  •       SUPLOVÁNÍ
  •       KONTAKTY
Ikona - FacebookIkona - BakalářiGHB na Instagramu
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • úspěšně fungujeme 286 let, máme na co navazovat
  • výsledky studentů nás řadí k nejlepším školám v regionu
  • formujeme samostatné a svobodné jedince, kteří se zdárně uplatní v současné společnosti

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2022/2023 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení nebo se vydejte na virtuální prohlídku školy.

Zpětnovazební dotazníky
08. 11. 2021 (500 přečtení) | Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. | Rubrika: Informace |
Tiskni článek Sdílej!

Návrat do lavic po roce a půl života v sociální izolaci je pro všechny zúčastněné náročný. Po dvou měsících, kdy se k běžnému provozu vracíme a zároveň klasifikačně uzavíráme první čtvrtletí, je čas na zpětnou vazbu, která ukáže, jak studenti tento návrat zvládají. Data, která vyplněním dotazníků získáme, pomohou nastavit další práci ve škole. Dotazníky připravilo vedení školy ve spolupráci se školní psycholožkou. Psycholožka bude též účastna vyhodnocení dotazníků i případných návazných kroků, které z vyhodnocení vyplynou. S vyhodnocením a návaznými kroky seznámíme vyučující, studenty i rodiče. Data pak dále využijí třídní učitelé při třídnické práci a ostatní pedagogové při své práci v jednotlivých předmětech.

Odkaz na dotazníky jsme rozeslali pře Bakaláře – studentům na jejich studentské účty, rodičům na rodičovské. Anonymita všech zúčastněných je zajištěna – šetření ostatně nikoho a nic nehodnotí, slouží výhradně ke zlepšení práce i dalšího pobytu ve škole. Za vyplnění děkujeme předem.

 svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2018 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara