Ikona - FacebookIkona - BakalářiIkona - Studentský parlament
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • úspěšně fungujeme 283 let, máme na co navazovat
  • výsledky studentů nás řadí k nejlepším školám v regionu
  • formujeme samostatné a svobodné jedince, kteří se zdárně uplatní v současné společnosti

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2019/2020 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení a o přípravném servisu, který v této souvislosti nabízíme.

Zima a Vánoce - to je téma videotvorby z dílny kvartánů
22. 12. 2016 (968 přečtení) | Autor: Mgr. Zuzana Šimůnková | Rubrika: Informatika (ICT) |
Tiskni článek Sdílej!

Čekání na Vánoce si zpestřili studenti kvarty v hodinách ICT projektem zaměřeným na střih videa online pomocí editoru YouTube. Za použití vlastních videosekvencí a dalších zdrojů s licencí umožňující jejich úpravu (CC BY) vytvořili zdařilá minutová dílka. Kromě samotného střihu videa si každý vymyslel vlastní scénář, vybral vhodnou hudbu, vyřešil titulky...

Práce bylo hodně, ale kvartáni pracovali s velkou chutí a tak i dost napjatý časový plán zvládli - samotnému střihu v online editoru totiž předcházelo seznámení s problematikou pomocí ozvučené automatické prezentace či editace v desktopové aplikaci.

Editor YouTube byl zvolen z důvodu své dostupnosti a také kvůli tomu, že editace videa v tomto případě neklade velké nároky na hardware - což je obecně při tvorbě videa velký problém. Díky rychlému připojení na Internet, kterým škola disponuje, bylo možné služby online editoru využít i při práci z více stanic najednou.

Práce jsme rozdělili do kapitol dle námětu. Jelikož se u většiny studentů jedná o první vlastní dílo, prosíme ctěné diváky o shovívavost. Věříme, že i přes nedokonalost i k vám přineseme trochu radosti z vánočního času.

Spolu s kvartou přeji příjemné zážitky a klidné svátky vánoční.

Z. Šimůnková

Advent - těšíme se na Vánoce

Přípravy - pečení cukroví, příprava dárků či přáníček

Vánoční nálada 

Zima svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2018 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara