Logo GHB
  •    HOME
  •       SUPLOVÁNÍ
  •       KONTAKTY
Ikona - FacebookIkona - BakalářiGHB na Instagramu
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • úspěšně fungujeme 283 let, máme na co navazovat
  • výsledky studentů nás řadí k nejlepším školám v regionu
  • formujeme samostatné a svobodné jedince, kteří se zdárně uplatní v současné společnosti

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2019/2020 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení a o přípravném servisu, který v této souvislosti nabízíme.

Zájezd do Norimberku
25. 05. 2012 (1081 přečtení) | Autor: Mgr. Hana Justová | Rubrika: Německý jazyk |
Tiskni článek Sdílej!

Dne 13. září 2012 se uskuteční jednodenní poznávací zájezd studentů německého jazyka do Norimberku. Zájezd je organizován ve spolupráci s cestovní agenturou ADATOUR v Havlíčkově Brodě. Předběžné informace Vám již byly podány prostřednictvím studentů.

Cestovní náklady ve výši 800,-Kč na žáka, zahrnující jízdné a cestovní pojištění, je třeba uhradit do poloviny června 2012. Vzhledem k tomu, že součástí návštěvy Norimberka je i prohlídka domu A. Dürera, počítejte prosím s navýšením ceny o 5 Eur (každý účastník hradí sám).

Aktuální informace obdržíte počátkem září 2012.

Děkuji všem zainteresovaným rodičům a žákům za spolupráci.

                                                                                                        H. Justovásvislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2018 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara