Zahajujeme známkování na internetu!
Logo GHB
  •    HOME
  •       SUPLOVÁNÍ
  •       KONTAKTY
Ikona - FacebookIkona - BakalářiGHB na Instagramu
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • úspěšně fungujeme 285 let, máme na co navazovat
  • výsledky studentů nás řadí k nejlepším školám v regionu
  • formujeme samostatné a svobodné jedince, kteří se zdárně uplatní v současné společnosti

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2021/2022 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení a o přípravném servisu, který v této souvislosti nabízíme.

Zahajujeme známkování na internetu!
01. 02. 2007 (1782 přečtení) | Autor: Mgr. Jiří Rojka | Rubrika: Informace |
Tiskni článek Sdílej!

Se začátkem druhého pololetí spouštíme pro rodiče studentů GHB novou službu – zpřístupnění průběžné klasifikace pomocí internetové aplikace. Vyučující v sedmi třídách (primy, sekundy a tercie osmiletého studia a první ročník čtyřletého studia) budou veškeré známky studentů těchto tříd zapisovat do internetové aplikace. Rodiče studentů si pak mohou známky svých dětí v internetovém systému prohlížet. Jedná se o nový typ komunikace mezi učiteli a rodiči našich studentů.

Pro realizaci tohoto projektu jsme zvolili webový systém iskola.cz. Přihlašovací údaje (uživatelské jméno a heslo) dostanou rodiče v zalepené obálce prostřednictvím svých dětí (nejpozději ve čtvrtek 1. 2. 2007). Pro snadnější orientaci rodičů v systému jsme vytvořili příručku pro rodiče pro systém iskola.cz, která je k dispozici ke stažení na webu školy.

Kromě přístupu ke klasifikaci přes internetovou aplikaci mohou být rodiče informování pomocí SMS zpráv. Tato služba je placená (stáhněte si podrobnosti o zasílání informací pomocí SMS zpráv).

Vyučující budou zapisovat známky s týdenní periodicitou (tzn. nejpozději do pěti pracovních dnů od udělení známky). Známky v systému iskola.cz mají informativní charakter; pokud zjistíte nesrovnalosti mezi známkami v internetovém systému a informacemi od svých dětí, konzultujte situaci s příslušným vyučujícím.

Věříme, že tento systém zpřístupnění průběžné klasifikace spolu s paralelním zavedením studijních průkazů v nižším stupni osmiletého studia zlepší informovanost rodičů a přispěje k lepší komunikaci mezi školou a rodiči.svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2018 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara