Výtvarný kurz 2012
Logo GHB
Ikona - FacebookIkona - BakalářiGHB na Instagramu
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • úspěšně fungujeme 287 let, máme na co navazovat
  • výsledky studentů nás řadí k nejlepším školám v regionu
  • formujeme samostatné a svobodné jedince, kteří se zdárně uplatní v současné společnosti

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2022/2023 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení nebo se vydejte na virtuální prohlídku školy.

Výtvarný kurz 2012
09. 03. 2012 (1361 přečtení) | Autor: Mgr. Aleš Říman | Rubrika: Informace |
Tiskni článek Sdílej!

       Naše škola ve spolupráci s Gymnáziem Vrchlabí nabízí opět  studentům  výtvarný kurz, a to jako pravidelnou humanitní obdobu sportovních kurzů. Akce je určena všem zájemcům od kvarty do septimy, především samozřejmě těm talentovaným v oblasti výtvarného umění. Výtvarný kurz má formu týdenního pobytu mimo školu (statek Malířovna pod Lipnicí n/S), kde se mohou vybraní gymnazisté,  pod vedením pedagogů a výtvarníků (D.Koráb, J.Salvet), věnovat pouze výtvarné činnosti a studiu dějin umění.

   Tematicky je letošní výtvarný kurz věnován vzpomínce na slavného rodáka z blízkého okolí, grafika a básníka Bohuslava Reynka (výročí - 120 let od narození, 41 od úmrtí).  Vedeni snahou přiblížit se světu tohoto výtvarníka, pokusíme se jeho oblíbenou technikou suché jehly (v kombinaci s dalšími gr. technikami – akvatintou, mezzotintou, monotypem) vyjádřit pocity sepětí s přírodou, jejími charizmaty, symboly a biblickými přesahy. Na statku bude proto s námi bydlet i grafický lis (satinýrka), děvčata se budou moci upravit v odrazu naleštěných měděných destiček a krajinou zavoní tiskařská barva.

    Program kurzu zahájíme návštěvou Reynkova Petrkova (Stezka B. Reynka) s cílem nasát atmosféru romantického statku, skicovat, fotit, poslouchat vyprávění bratří Reynků a samozřejmě spatřit grafickou dílnu, kde mistrovy dojmy vtláčel do papíru lis. Večer si autentický zážitek doplníme vizuálně hudební prezentací o Reynkově tvorbě. Potom si každý najde kout na Malířovně a okolí, aby naskicoval návrhy ke grafice. V úterý, kromě denní tvorby ( příprava měděné desky, přenesení kresby a práci jehlami, skoblinou…), využijeme mystiku večera na statku s kamny a svíčkami k volnému kreslení při čtení z poesie Bohuslava Reynka (Aleš Říman, Hynek Bouchal aj.) doplněném hudbou. Středa- rytí je třeba!  Připravené „plotny“ se zahemží vrypy, strukturami grafických nástrojů a večer by mohla být deska připravena ke čtvrtečnímu hlubotisku. A v pátek? Bohužel konec a odjezd s vytištěnou grafikou v deskách. Samozřejmě Malířovna nabízí i romantické večery u ohně s kytarou a vyprávěním, večerní projekce filmů, ale také vůni grilovaných kuřátek.                      

   Chcete-li tedy prožít tento krásný tvůrčí týden, naučit se dělat grafiku a baví vás kreslit, neváhejte a přihlaste se! Podmínkou k výběru je domácí práce – kresba inspirovaná grafikou B.Reynka (A4, kresba tuší, uhlem), kterou přineste do konce dubna D.Korábovi.

Daniel Korábsvislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2018 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara