Výstava Finsko nejen vánoční
Ikona - FacebookIkona - BakalářiGHB na Instagramu
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • úspěšně fungujeme 287 let, máme na co navazovat
  • výsledky studentů nás řadí k nejlepším školám v regionu
  • formujeme samostatné a svobodné jedince, kteří se zdárně uplatní v současné společnosti

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2022/2023 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení nebo se vydejte na virtuální prohlídku školy.

Výstava Finsko nejen vánoční
30. 11. 2007 (3049 přečtení) | Autor: Mgr. Milan Novák | Rubrika: Kultura |
Tiskni článek Sdílej!

Zveme vás na probíhající výstavu, která byla slavnostně zahájena za účasti jeho excelence finského velvyslance Hannu Kyröläinena dne 4. prosince 2007 v mázhausu Havlíčkova domu na Havlíčkově náměstí čp.19.

Výstava je součástí projektu Finsko 2007 zaštítěného Velvyslanectvím Finské republiky v Praze. Projekt vznikl z iniciativy studentů FF UK v Praze Michala Švece a Lukáše Snopka. Výstava je koncipována jako putovní, jejím cílem je umožnit české veřejnosti u příležitosti 90. výročí vzniku nezávislého Finska bližší seznámení s touto zemí, s její kulturou, dějinami a přírodou. Autoři chtějí osvětlit řadu zjednodušených představ, které o Finsku panují a zdůrazňují společnou – evropskou složku našich kultur.

Premiéra výstavy se koná v Havlíčkově Brodě, u příležitosti 80. výročí vyhlášení finské nezávislosti (6.12. 1917). Nikoli náhodou volili autoři výstavy právě Havlíčkův  Brod. V Havlíčkově Brodě sídlí nakladatelství Hejkal, které programově vydává finskou literaturu. K vydávaným autorům patří  především Mika Waltari a Arto Paasilinna. Posledně jmenovaný při návštěvě Havlíčkova Brodu prozradil, že jeho další dílo se bude odehrávat také v Havlíčkově Brodě. V neposlední řadě v Havlíčkově Brodě žije výborná překladatelka finské literatury Markéta Hejkalová. Muzeum Vysočiny po léta spolupracuje s nakladatelstvím Hejkal na pořádání Podzimního knižního veletrhu a je samozřejmé, že se ujalo pořádání výstavy. Pracovníci muzea rozšířili výstavu    o ukázky finské hmotné kultury od nejstarších dob (sámské památky zapůjčilo Náprstkovo muzeum v Praze) po současnost. Nebudou chybět ani ukázky  finské literatury a naopak, finská literatura v českých překladech. (Se zajištěním pomůže Krajská knihovna Vysočiny).

Zahájení výstavy se mimo jiné zúčastní finští studenti – hosté gymnázia v Havlíčkově Brodě. V rámci doprovodného programu se uskuteční 4 přednášky a besedy. První navazuje na slavnostní zahájení výstavy. Týž den, v úterý 4. prosince 2007 v 17 hodin v  sále Staré radnice  proběhne prezentace a beseda s finskými hosty – studenty Savonlinnan lyseon lukio (obdoba našeho gymnázia z městečka Savonlinna) o současném Finsku, pořádaná muzeem ve spolupráci s gymnáziem Havlíčkův Brod. 

Cyklus bude pokračovat 10. ledna přednáškou autorů výstavy na téma „Finsko známé i neznámé“.

17. ledna se uskuteční přednáška o historii Finska zajištěná pracovnicí  Akademie věd ČR  Mgr. Alicí Hudlerovou Ph.D. a  poslední akcí 24. ledna bude beseda o finské literatuře s PhDr.Markétou Hejkalovou. Lednové přednášky se budou konat v Havlíčkově domě, vždy od 17 hodin. Zvláštní program bude připraven pro dětské návštěvníky.

Výstava potrvá do 27. ledna, otevřeno denně 9-12, 13 –17 hodin mimo pondělí.

 

Tisková zpráva: výstava Finsko nejen vánoční

Pořadatel: Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod 

Termín konání: 4. prosince 2007 – 27. ledna 2008


svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2018 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara