Vstupujeme do 274. roku existence školy
Logo GHB
Ikona - FacebookIkona - BakalářiGHB na Instagramu
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • úspěšně fungujeme 287 let, máme na co navazovat
  • výsledky studentů nás řadí k nejlepším školám v regionu
  • formujeme samostatné a svobodné jedince, kteří se zdárně uplatní v současné společnosti

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2022/2023 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení nebo se vydejte na virtuální prohlídku školy.

Vstupujeme do 274. roku existence školy
05. 11. 2008 (3735 přečtení) | Autor: Mgr. Milan Novák | Rubrika: Informace |
Tiskni článek Sdílej!

Zní to opravdu neuvěřitelně, ale Gymnázium Havlíčkův Brod má dne 04. 11. 2008 za sebou již 273 let existence, v myšlence však škola byla "živá" již mnohem dříve. Kateřina Barbora Kobzinová (1673 - 1730) se totiž po smrti svého manžela (1729), bohatého měšťana, člena rady a císařského rychtáře Tomáše Augustina Kobzina, rozhodla založit v rodném městě vyšší školy.

Jejím snem byly školy, "v nichž by se mládež zbožnosti, ušlechtilému mravu a užitečným vědomostem naučiti mohla". Dne 18. 01. 1730 se tedy rozhodla sepsat závěť, v jejímž devátém odstavci věnovala částku 8 600 zlatých rýnských na založení latinských škol. Kateřina Barbora Kobzinová se však splnění svého snu nedočkala, zemřela 27. července 1730. Teprve 03. 10. 1735 byla žádost brodských měšťanů schválena dekretem císaře Karla VI. Brodské gymnázium tak bylo slavnostnně otevřeno 04. 11. 1735 a dlouhá léta bylo nazýváno "CAROLINUM". Na samém začátku mělo 4 třídy, od roku 1737 bylo rozšířeno na šestitřídní. Výuka byla svěřena brodským augustiniánům.

Dnes má Gymnázium Havlíčkův Brod 20 tříd, v nich 549 studentů (247 chlapců a 302 dívek). Studenty učí 48 plně aprobovaných pedagogů (19 učitelů a 29 žen), další servis zabezpečuje 9 provozních zaměstnanců (hospodářka, účetní, knihovnice, školník a uklízečky)...

Zakrátko čeká školu oslava 275. výročí... Uvidíme, jak budou statistiky vypadat, přesto je jedna věc jistá: studenti i učitelé by se v rámci slavnostního 275. roku chtěli setkat s mnoha zajímavými absolventy, kteří jim mají co říci... Obzvláště rádi uvítáme vědce, diplomaty, umělce, manažery, osoby veřejně činné, sportovce, herce, absolventy dlouhodobě žijící v zahraničí, vysokoškolské učitele a další zajímavé osobnosti. Pokud máte chuť si právě formou besedy se studenty zavzpomínat na studentská léta na CAROLINU, neváhejte se nám ozvat na ghb@ghb.cz, popř. na telefon 569 433 570. Pokud znáte ve svém okolí podobného absolventa, budeme rádi, když mu tuto informaci předáte.

Děkujeme.svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2018 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara