Ikona - FacebookIkona - BakalářiGHB na Instagramu
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • úspěšně fungujeme 283 let, máme na co navazovat
  • výsledky studentů nás řadí k nejlepším školám v regionu
  • formujeme samostatné a svobodné jedince, kteří se zdárně uplatní v současné společnosti

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2019/2020 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení a o přípravném servisu, který v této souvislosti nabízíme.

Volby do Školské rady GHB
03. 11. 2017 (388 přečtení) | Autor: Mgr. Jiří Rojka | Rubrika: Informace |
Tiskni článek Sdílej!

V prosinci končí funkční období členů Školské rady Gymnázia Havlíčkův Brod. Školská rada GHB má 6 členů: dva členy jmenuje zřizovatel školy (kraj Vysočina), dva členy volí pedagogičtí pracovníci školy a dva členy volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci. Funkční období je tříleté. Pravidla pro fungování školských rad určují paragrafy 167 a 168 školského zákona. Volby do školské rady proběhnou souběžně s třídními schůzkami ve středu 8. 11. 2017 od 16.00 do 18.00 hod.

Vážení rodiče, pokud máte zájem o členství ve školské radě, je třeba podat kandidaturu, a to písemnou formu na adresu školy (formulář kandidatury), popřípadě osobně v kanceláři školy, nejpozději však do středy 8. 11. 2017 do 8:00 hodin. Součástí kandidatury je prohlášení navrhovaného kandidáta o tom, že s kandidaturou souhlasí.svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2018 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara