Virtuální exkurze a přijímačky nanečisto on-line
Logo GHB
  •    HOME
  •       SUPLOVÁNÍ
  •       KONTAKTY
Ikona - FacebookIkona - BakalářiGHB na InstagramuMapa GHB
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • formujeme zdravě kritické a sebevědomé osobnosti ve vstřícném a tvůrčím prostředí
  • výsledky studentů nás řadí ke školám, na které je spolehnutí
  • fungujeme 288 let, máme na co navazovat

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2024/2025 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení nebo se vydejte na virtuální prohlídku školy.

Virtuální exkurze a přijímačky nanečisto on-line
06. 01. 2021 (3808 přečtení) | Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. | Rubrika: Přijímací řízení |
Tiskni článek Sdílej!

Na středu 20. ledna 2021 jsme pro všechny zájemce připravili virtuální procházku studiem na našem gymnáziu a přijímačky nanečisto on-line.


Studenti jako průvodci virtuální exkurzí

Celá akce začne ve 14:00 jako živá událost v aplikaci Teams. Zde budou připraveni tři naši studenti, kteří všechny zájemce seznámí se všemi rovinami, zákrutami i křižovatkami studia na brodském gymnáziu. Po virtuální procházce studenti zodpoví případné otázky návštěvníků. Ve 14:45 je vystřídá vedení školy, které přítomné seznámí s veškerou nutnou administrativou a aktuální legislativou, která je s přijímacím řízením spojena. Tato instruktáž, jež bude užitečná také pro zákonné zástupce zájemců o studium, potrvá do 15:15, následovat bude patnáctiminutová přestávka.

Odkaz na událost v Teams, odkud budeme vysílat exkurzi i přijímačky nanečisto


Přijímačky nanečisto

V 15:30 zahájíme přijímací zkoušky nanečisto. Účast je otevřená všem zájemcům, není podstatné, zda chtějí studovat na brodském gymnáziu či na jiné střední škole. Také není třeba se nikde registrovat či hlásit předem.

Jak se můžete zapojit?

1. Stáhněte si s předstihem záznamové archy (jeden pro český jazyk, jeden pro matematiku), do kterých budete ve středu vyplňovat své odpovědi. Záznamové archy si vytiskněte.

 

 

2. Ve středu se připojte k živé události v aplikaci Teams (viz výše). Po připojení se už budete řídit pokyny zadavatele, začneme matematikou, naváže český jazyk. V 15:40 hod. zveřejníme zadání testu z matematiky - testový sešit, který si stáhnete a začnete řešit úlohy z matematiky. Délka testu je 70 minut. Následovat bude desetiminutová pauza, v 17:05 odstartuje test z českého jazyka opět zveřejněním testového sešitu. Délka testu z českého jazyka je 60 minut, takže předpokládaný čas ukončení testování je 18:05.

ZADÁNÍ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK NANEČISTO, 20. 11. 2021 - TESTOVÉ SEŠITY

Matematika, žáci z 5. tříd

Matematika, žáci z 9. tříd

Český jazyk, žáci z 5. tříd

Český jazyk, žáci z 9. tříd

3. Pokud se nemůžete nebo nechcete do události v Teams připojit, nevadí. V 15:40 na našem webu zveřejníme zadání z matematiky, které zde bude viset do 16:50. Čas mezi 15:40 - 16:50 je určený k řešení testových úloh. Poté bude následovat pauza. V 17.05 zveřejníme zadání z českého jazyka, na jehož vyřešení budou mít všichni zájemci čas do 18.05. Po vyplnění obou testů vyvěsíme jejich správná řešení.

4. Po skončení testování, v 18.05 na tomto místě zveřejníme správné odpovědi – vyplněný záznamový arch.

ŘEŠENÍ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK NANEČISTO, 20. 1. 2021

Matematika, žáci z 5. tříd

Matematika, žáci z 9. tříd

Český jazyk, žáci z 5. tříd

Český jazyk, žáci z 9. tříd


Videa s řešením některý příkladů z matematiky

Žáci z 5. tříd (příklady 5, 7, 11, 13, 14)

Žáci z 9. tříd (příklady 5, 6, 9, 10, 15, 16)


5. Pro případ potřeby jsou k dispozici návody, jak se připojit k živé události v aplikaci Teams.

Tréninky

Lednové přijímačky nanečisto tvoří odrazový můstek k následným tréninkům na přijímací testy. Ty letos také proběhnou on-line a odstartujeme je po jarních prázdninách, tj. ve středu 10. 2. 2020. Podrobnější informaci o trénincích zveřejníme bezprostředně po infomačním dnu.

 

 svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2023 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara