Uzavření školy a organizace výuky - AKTUALIZOVÁNO 13. 3. 2020
Logo GHB
Ikona - FacebookIkona - BakalářiGHB na Instagramu
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • úspěšně fungujeme 287 let, máme na co navazovat
  • výsledky studentů nás řadí k nejlepším školám v regionu
  • formujeme samostatné a svobodné jedince, kteří se zdárně uplatní v současné společnosti

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2022/2023 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení nebo se vydejte na virtuální prohlídku školy.

Uzavření školy a organizace výuky - AKTUALIZOVÁNO 13. 3. 2020
11. 03. 2020 (4506 přečtení) | Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. | Rubrika: Informace |
Tiskni článek Sdílej!

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu vládou České republiky a mimořádných opatření příslušných ministerstev v článku shrnujeme, jak bude organizována výuka od pondělí 16. 3. 2020.

1. Sledujte aplikaci „bakaláři“, kterou budeme v další komunikaci prioritně využívat. Během pondělí třídní učitelé ověří funkčnost komunikačních kanálů se studenty (bakaláři, disk k, e-maily, případně další způsoby, na něž jste zvyklí), nejpozději od úterý pak prostřednictvím těchto kanálů začnou vyučující studentům zadávat úkoly ve svých předmětech. Prioritně bude řešena výuka maturantů a jejich příprava na maturitní zkoušku. Termíny maturitních zkoušek se dle vyjádření ministra školství zatím nemění.

2. Studenti třetího ročníku a septimy odevzdají seminární práce v předepsané elektronické podobě dle původních instrukcí, tj. do úterý 17. března 2020 do 23.59 (zdrojový soubor pod názvem 19-20-PŘEDMĚT-TŘÍDA-PŘÍJMENÍ-JMÉNO ve formátu pdf do adresáře K:\!PREDMETY\!_SEMINÁRKY\!ODEVZDÁNÍ). Případné technické problémy lze konzultovat s koordinátorkou seminárních prací (simunkova@ghb.cz). Jeden exemplář vytištěné a svázané práce studenti odevzdají osobně nebo zprostředkovaně po opětovném zahájení školního vyučování (první den nástupu do školy).

3. Termínem odevzdání prací SOČ v elektronické i papírové podobě zůstává 23. březen 2020, prosíme soutěžící o kontaktování školního koordinátora SOČ (zimpl@ghb.cz).

4. Nejzazší termín doklasifikace studentů, kteří nebyli v pololetí klasifikováni, se zatím odkládá z 31. března 2020 na 30. dubna 2020.

5. Během pondělí kromě jiného zveřejníme následující informace:

a) zda a jak si budou moci studenti, případně jejich rodiče vyzvednout učebnice v šatních skříňkách,

b) jak bude probíhat potvrzování přihlášek na vysoké školy,

c) jak bude probíhat testování studijních předpokladů studentů druhého ročníku a následná volba seminářů pro třetí ročník.

6. Žádáme studenty, aby sledovali aktuální informace ve sdělovacích prostředích. Pokud se nějak promítnou do chodu školy, vše zveřejníme na školním webu, zároveň na tyto aktualizace vždy upozorníme prostřednictvím bakalářů. S dotazy k obecnému chodu školy se obracejte na e-maily ředitele (bouchal@ghb.cz), případně zástupců školy (rojka@ghb.cz a kadeckova@ghb.cz), konkrétní otázky k jednotlivým předmětům směřujte na patřičné vyučující.

7. Aktuální vyjádření Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy  České republiky najdete pod následujícím odkazem:

http://www.ghb.cz/storage/1584081191_sb_priloha_762632573_0_informaceknouzovmustavu.pdf

 


 svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2018 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara