Týden vědy na Filozofické fakultě MU v Brně
Logo GHB
Ikona - FacebookIkona - BakalářiGHB na Instagramu
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • úspěšně fungujeme 287 let, máme na co navazovat
  • výsledky studentů nás řadí k nejlepším školám v regionu
  • formujeme samostatné a svobodné jedince, kteří se zdárně uplatní v současné společnosti

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2022/2023 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení nebo se vydejte na virtuální prohlídku školy.

Týden vědy na Filozofické fakultě MU v Brně
03. 11. 2008 (2397 přečtení) | Autor: Mgr. Milan Novák | Rubrika: Informace |
Tiskni článek Sdílej!

Ve dnech 18.11. – 22.11. 2008 pořádá Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně pro širokou odbornou i laickou veřejnost tzv. "Týden vědy". Během něj proběhne množství přednášek a prezentací z oblasti psychologie, pedagogiky, jazykovědy, teorie filmu, hudby, filozofie, historie a religionistiky. Každý den tohoto týdne bude věnován cyklu přednášek z vybraných oborů, ukázkové výuce, prezentacím seznamujícím zájemce o obor s badatelskými a pedagogickými aktivitami.
Všechny akce jsou přístupné veřejnosti, určeny jsou zejména zájemcům o studium z řad středoškolských studentů, ale vítáni jsou všichni zájemci o novinky ve vývoji a výzkumu v jednotlivých oborech vyučovaných na Filozofické fakultě.
Program Týdne vědy a další informace k programu jsou ke zhlédnutí také na http://www.phil.muni.cz/wff/home/vyveska/tyden-vedy-na-ff-mu 

UKÁZKA Z PROGRAMU: 

Úterý 18. 11. 2008 Psychologický ústav, posl. D2, 19.00 – 9.40

Prof. PhDr. Mojmír Svoboda, CSc.  přednáška (30–40 minut) téma: Psychologické diagnostika – fikce a fakta   9.45 – 10.20

PhDr. Iva Burešová, Ph.D. (30 minut) téma: Objektivní testy v psychologickém zkoumání 10.30 – 11.30

Doktorské studium (psychologie): Mgr. Andrea Sliviaková, Mgr. Kateřina Slavíková, Mgr. Čeněk Šašinka  a Mgr. Veronika Ježková, (60 minut) téma: „Jak se (ne)měří lidská duše? Nahlédnutí do výzkumu doktorandů“.  

Ústav pedagogických věd, 15.00 – 17.00, posluchárna D21

Učíme se po celý život? Rodičovské vzdělávání jako součást celoživotního učení   (Dr. Klára Šeïová)

Skryté učení na pracovišti (Dr. Petr Novotný)

Učitel ve víru technologií (Dr. Jiří Zounek)

Vliv sociálních interakcí na práci učitele (Mgr. Roman Švaříček)

Děti v riziku (Dr. Lenka Hloušková)

Profesní a životní dráha ředitelů škol (doc. Milan Pol, Dr. Martin Sedláček)  

Málotřídek není málo (Dr. Dana Knotová)  

Ústav českého jazyka, přednáška a praktické cvičení

Lingvistický software: ukázky nástrojů využitelných pro lingvistický výzkum(Přednášející: Mgr. D. Hlaváčková, Ph.D.)

II. přednášky spojené s prezentací kompendia Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky,
 Úvodní slovo (Přednášející: prof. PhDr. Jana Pleskalová, CSc.)
b) Slovníky češtiny včera, dnes (a zítra?) (Přednášející: doc. PhDr. Zdeňka Hladká, Dr.)

Česká korpusová lingvistika  (Přednášející: PhDr. Klára Osolsobě, Dr.)
doktorandské odpoledne (prezentace prací doktorandů ÚČJ, diskuse vedená doktorandy)

Ústav české literatury Mgr. Zuzana Urválková, Ph.D. (A49; 8.20 – 9.55): Romantismus a biedermeier v české obrozenské literatuře)svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2018 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara