Studenti vyššího gymnázia od 5. 10. do 18. 10. 2020 v distanční výuce
Logo GHB
  •    HOME
  •       SUPLOVÁNÍ
  •       KONTAKTY
Ikona - FacebookIkona - BakalářiGHB na Instagramu
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • úspěšně fungujeme 285 let, máme na co navazovat
  • výsledky studentů nás řadí k nejlepším školám v regionu
  • formujeme samostatné a svobodné jedince, kteří se zdárně uplatní v současné společnosti

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2021/2022 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení a o přípravném servisu, který v této souvislosti nabízíme.

Studenti vyššího gymnázia od 5. 10. do 18. 10. 2020 v distanční výuce
01. 10. 2020 (847 přečtení) | Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. | Rubrika: Dotační projekty |
Tiskni článek Sdílej!

Krajská hygienická stanice v Kraji Vysočina zakázala studentům všech středních škol v Kraji Vysočina osobní přítomnost ve škole v období od 5. 10 do 18. 10. 2020. Opatření má omezit další šíření covid-19 v populaci.

Studenti vyššího gymnázia (kvinta – oktáva, 1. ročník – 4. ročník) budou tedy v tomto období vzděláváni distančně dle pravidel, která jsou zveřejněna v aktualizovaném pokynu k organizaci výuky vzhledem ke covid-19. Již dříve byli studenti i jejich zákonní zástupci zpraveni o organizaci online výuky, nyní jsme pokyn doplnili o pravidla pro omlouvání absence při online výuce. Studenti budou s pravidly seznámeni svými třídnímu učiteli během čtvrtka a ptáku 1. – 2. 10. Aktuální rozvrhy online výuky budou mít studenti k dispozici v Bakalářích a během pátku 2. 10 je zveřejníme na školním webu. Zákonní zástupci jsou o všech těchto záležitostech informováni prostřednictvím komens v Bakalářích.

Studenti nižšího gymnázia (prima – kvarta) se nadále účastní denní výuky. Dle výše citovaného opatření Krajské hygienické stanice v Kraji Vysočina se výuka hudební výchovy musí v tomto období obejít bez zpěvu a tělesná výchova se uskuteční formou vycházek a v případě zhoršeného počasí formou jiných než sportovních aktivit v tělocvičně.svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2018 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara