Středoškolská odborná činnost: fotografií i očima studentů
Logo GHB
  •    HOME
  •       SUPLOVÁNÍ
  •       KONTAKTY
Ikona - FacebookIkona - BakalářiGHB na InstagramuMapa GHB
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • formujeme zdravě kritické a sebevědomé osobnosti ve vstřícném a tvůrčím prostředí
  • výsledky studentů nás řadí ke školám, na které je spolehnutí
  • fungujeme 288 let, máme na co navazovat

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2024/2025 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení nebo se vydejte na virtuální prohlídku školy.

Středoškolská odborná činnost: fotografií i očima studentů
04. 04. 2008 (3356 přečtení) | Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. | Rubrika: Informace |
Tiskni článek Sdílej!

Ve středu 2. dubna proběhlo na našem gymnáziu školní kolo středoškolské odborné činnosti. Čtyři studenti předvedli výsledky své činnosti publiku, jež sestávalo z frekventantů společenskovědního semináře a zájemců o budoucí ročníky „sočky“. Autoři tímto způsobem poprvé reprezentovali výsledky své činnosti na veřejnosti a připravili se tak na okresní kolo soutěže, které proběhne 10. dubna.

Jako první předstoupila před publikum Aneta Štefánková ze septimy A; formou power pointové prezentace představila svůj text „Vietnamci v Havlíčkově Brodě“, v němž se věnovala životu vietnamské menšiny nejen v našem městě, ale i v České republice.

Druhým v pořadí byl Ondřej Rázl ze stejné třídy. Jeho práce nazvaná „Takový normální domov, aneb sonda do života seniorů v Havlíčkově Brodě“ se zabývá životem starých lidí a mapuje pomoc, jež jim nabízejí státní instituce.

Číslo tři si vylosovala Marie Jandásková ze třetího ročníku, která řešila téma „Potraty: sondy do činnosti Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu a Hnutí pro život ČR“. Konkrétně sledovala činnost dvou nejvýznamnějších organizací, které se v rámci České republiky tematice potratů dlouhodobě věnují.

Jako poslední si vzal slovo Petr Tvrdý. Název jeho textu „Okupace Havlíčkova Brodu v roce 1968“ naznačuje, že metodou „den po dni“ popsal dění v našem regionu v osudových dnech po srpnové okupaci našeho státu.

Viděno očima studentů:

Na prezentaci prací SOČ studentů z vyšších ročníků jsem získala představu o tom, jak vlastně SOČ vypadá, také bližší informace o středoškolské odborné činnosti a inspiraci k tomu, jak by mohla v příštích letech vypadat moje práce. Zuzka Vacková, sexta A.

Školní kolo Středoškolské odborné činnosti bylo podle mého velkým přínosem. A to jednak pro tvůrce prací, že mohli své dílo prezentovat a tím se připravit na krajské kolo soutěže (protože když si řeč předříkáte doma před zrcadlem, nemá to takový efekt jako před třídou lidí), jednak byl také přínos školního kola pro studenty, které se na SOČku teprve připravují, že jim byly nabídnuty podněty a nápady, že jim bylo umožněno vidět, jak má být vypracována struktura celé práce. Mirka Čeplová, kvinta B

 


ID 544
ID 545
ID 546
Školní kolo SOČ 2.4.2008


svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2023 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara