Spolupracujeme s Mensou - nabídka testování IQ
Logo GHB
  •    HOME
  •       SUPLOVÁNÍ
  •       KONTAKTY
Ikona - FacebookIkona - BakalářiGHB na Instagramu
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • úspěšně fungujeme 286 let, máme na co navazovat
  • výsledky studentů nás řadí k nejlepším školám v regionu
  • formujeme samostatné a svobodné jedince, kteří se zdárně uplatní v současné společnosti

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2022/2023 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení nebo se vydejte na virtuální prohlídku školy.

Spolupracujeme s Mensou - nabídka testování IQ
11. 09. 2015 (1235 přečtení) | Autor: Mgr. Zuzana Šimůnková | Rubrika: Informace |
Tiskni článek Sdílej!

Spolupráce se společností Mensa ČR

Již několik let naše škola spolupracuje se společností Mensa ČR - na naší půdě se každoročně v listopadu pořádá krajské kolo Logické olympiády.

Letos se tato spolupráce posouvá dále, jako jedna z mála škol na Vysočině jsme získali statut školy spolupracující s Mensou. Kromě pravidelné nabídky testování IQ pro studenty a učitele tato spolupráce přináší větší možnosti podpory bystrých a nadaných žáků. A to například i rozšiřováním sbírky kreativních a deskových her v naší knihovně, či podporou účasti v soutěži Logická olympiáda - registrace pro letošní ročník je již spuštěna.

Testování IQ

Společnost Mensa provádí základní testování IQ prostřednictvím mezinárodně uznávaného standardizovaného testu schváleného mezinárodním dozorčím psychologem společnosti. Na správnost prováděných testování dohlíží i psycholožka Mensy ČR - PhDr. Dagmar Jílková. Test trvá 40 minut a lze jej opakovat maximálně třikrát s minimálně roční přestávkou mezi jednotlivými pokusy. Každý, kdo se zúčastní mensovního testu, dostane potvrzení o absolvování s udaným IQ. Toto potvrzení má mezinárodní platnost.

Testování určené pouze pro naše studenty (s nabídkou účasti i pro učitele) proběhne přímo na naší škole ve čtvrtek 24. září, což ocení pravděpodobně i maturanti - některé školy akceptují výsledek testu při přijímání na VŠ. Testování provede paní Mgr. Dana Havlová, předsedkyně Rady pro Dětskou Mensu a místopředsedkyně Mensy ČR. Cena testování je 150 Kč.

Písemnou přihlášku (formulář žáci obdrží od třídního učitele) je nutné odevzdat do úterý 22. září v kabinetu ICT u Mgr. Z. Šimůnkové. Žáci ve věku do 15 let potřebují k účasti souhlas rodiče, který je součástí přihlášky. Zároveň prosíme i o vyplnění elektronické přihlášky. Pozor, závazná je písemná přihláška, bez ní nebude žák omluven z vyučování.

Testování pro veřejnost

Protože nabídka testování pro veřejnost na Vysočině chybí, v rámci spolupráce s Mensou bude pravidelně probíhat právě na naší škole. Poprvé proběhne ve čtvrtek 24. září od 16.00. K testování je nutné se přihlásit pomocí elektronické přihlášky.svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2018 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara