Ikona - FacebookIkona - BakalářiGHB na Instagramu
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • úspěšně fungujeme 284 let, máme na co navazovat
  • výsledky studentů nás řadí k nejlepším školám v regionu
  • formujeme samostatné a svobodné jedince, kteří se zdárně uplatní v současné společnosti

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2020/2021 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení a o přípravném servisu, který v této souvislosti nabízíme.

Setkání absolventů se současnými studenty 2019
07. 02. 2019 (535 přečtení) | Autor: Mgr. Ondřej Láska | Rubrika: Informace |
Tiskni článek Sdílej!

V pátek 8. 2. 2019 se od 9:00 uskuteční 4. ročník „Setkání absolventů a současných studentů gymnázia“. Podobně jako v loňském roce se akce těší velkému ohlasu. Zúčastní se jí okolo čtyřiceti absolventů školy. V textu najdete jejich seznam i podrobnější harmonogram akce.

Setkání proběhne ve třech učebnách gymnázia, kde absolventi představí své studijní obory, zkušenosti s přijímacím řízením a samotným studiem, případně přechod do pracovního procesu a jejich současnou práci. Každý z absolventů představí své studijní a pracovní zkušenosti, následovat bude diskuse. Po ukončení setkání nabízíme absolventům neformální společenské posezení. Pro jakékoli informace je možné se obrátit na email ghb.setkaniabsolventu@gmail.com či na facebookový profil koordinátora akce Mgr. Ondřeje Lásky.

Harmonogram 2019

Jmenný seznam absolventů a jejich oborů a pracovních zkušeností:

 

Matěj Coufal

Rok absolvování GHB: 2017

Vysoká škola: UK

Fakulta: sociální věd

Název oboru: Institut ekonomických studií (IES) - 2. ročník Bc.

 

Aneta Boháčová

Rok absolvování GHB: 2015

Vysoká škola: UK – Hradec Králové

Fakulta: lékařská v HK

Název oboru: zubní lékařství - 4. ročník

 

Libuše Janáčková

Rok absolvování GHB: 2016

Vysoká škola: MU Brno

Fakulta: filosofická

Název oboru: FJ a literatura, ČJ a Literatura – 3. ročník

 

Jan Herman

Rok absolvování GHB: 2018

Vyšší odborná škola: Vyšší odborná škola sociální a teologická

  Evengelikální teologický seminář (ETS) v Praze

Název oboru: Teologická a pastorační činnost

 

Kateřina Lišková

Rok absolvování GHB: 2015

Vysoká škola: UK

Fakulta: přírodovědecká

Název oboru: Bc. - Molekulární biologie a biochemie organismů

Mgr. - dvě studia

        Imunologie

        Učitelství biologie pro SŠ

 

Anna Boudová

Rok absolvování GHB: 2015

Vysoká škola: Jihočeská univerzita ČB

Fakulta: pedagogická

Název oboru: Matematika – Český jazyk pro 2. stupeň ZŠ

        + 3 měsíce studia na Mat-Fyz – obor  Obecná fyzika

Pracovní zkušenosti (stručně – název organizace a pozice):

        Au-pair Anglie

        Beer Spa Prague - recepční

 

Radka Sochorová

Rok absolvování GHB: 2013

Vysoká škola: ČVUT

Fakulta: jaderná a fyzikálně inženýrská

Název oboru:

Bc. + Mgr. – Experimentální jaderná a částicová fyzika

PhD. – Výzkumný a vývojový pracovník v oborech fyzikálních

Mezinárodní konference:

Budapešť (Maďarsko), Dubno (Rusko), Maynooth (Irsko), Corfu (Řecko)

 

Barbora Potocká

Rok absolvování GHB: 2018

Vysoká škola: MU Brno

Fakulta: lékařská

Název oboru: všeobecné lékařství

 

Martina Olišarová

Rok absolvování GHB: 2018

Vysoká škola: Univerzita Pardubice

Fakulta: zdravotnických studií

Název oboru: Zdravotnický záchranář

 

Jakub Zíka

Rok absolvování GHB:2015

Vysoká škola: VUT Brno

Fakulta: strojního inženýrství

Název oboru: Mgr. – Stavba letadel (1. Ročník)

Pracovní zkušenosti (stručně – název organizace a pozice):

 Stáž – SAB Aerospace s.r.o.

 

Ida Čtvrtečková

Rok absolvování GHB: 2018

Vysoká škola: UK

Fakulta: lékařská v Plzni

Název oboru: všeobecné lékařství

 

Vojtěch Mergl

Rok absolvování GHB:2013

 

Vysoká škola: ČVUT (2013-2015)

Fakulta: FEL

Název oboru: Kybernetika a robotika

 

Vysoká škola: UK  (2015-2017)

Fakulta: Mat - Fyz

Název oboru: Učitelství matematiky a fyziky

 

Pracovní zkušenosti (stručně – název organizace a pozice):

ESET software spol. s.r.o. – specialista technické podpory (2017-2019)

 

Sára Hanzlíková

Rok absolvování GHB: 2015

Vysoká škola: UK

Fakulta: pedagogická

Název oboru: Speciální pedagogika

Pracovní zkušenosti (stručně – název organizace a pozice):

Soukromá MŠ Pro family s.r.o., vedoucí učitelka

 

Terezie Lišková

Rok absolvování GHB: 2017

Vysoká škola: UK

Fakulta: 1. LF

Název oboru: lékařství 2. ročník

 

Michal Báča

Rok absolvování GHB: 2016

Vysoká škola: VŠE

Fakulta: mezinárodních vztahů

Název oboru: Mezinárodní obchod

 

Martina Tvrdá

Rok absolvování GHB: 2018

Vysoká škola: VŠE

Fakulta: národohospodářská

Název oboru: Národní hospodářství

 

Iveta Pavelková

Rok absolvování GHB: 2010

Vysoká škola: UK

Fakulta: 1LF + FF

Název oboru: Adiktologie (Bc.+Mgr.) + sociální práce (Mgr.)

Pracovní zkušenosti (stručně – název organizace a pozice):

Psychiatrická nemocnice Jihlava – adiktolog na uzavřeném ženském oddělení léčby závislostí

 

Jiří Král

Rok absolvování GHB:2015

Vysoká škola: MU Brno

Fakulta: sociálních studií

Název oboru: Mediální studia a žurnalistika + Politologie

Pracovní zkušenosti (stručně – název organizace a pozice):

        Brněnský deník (redaktor)

Pneumatiky.cz (copywriting + sociální sítě)

Blažek (copywriting)

 

Tomáš Bui (skype - Dánsko)

Rok absolvování GHB: 2016

Vysoká škola: Dánsko - Aalbus

Fakulta:

Název oboru: Mezinárodní obchod

 

Eliška Krýsová (skype – Švédsko)

Rok absolvování GHB: 2015

Vysoká škola: UK

Fakulta: přírodovědecká

Název oboru:

Mgr. Molekulární biologie a biochemie organismů

PhD. Virologie
Pracovní zkušenosti, stáže, erasmus (stručně – název organizace a pozice):

Ústav organické chemie a biochemie v Praze, oddělení Molekulární biologie a biochemie, Laboratoř Proteázy lidských patogenů - výzkum HIV viru, viru Zika a Dengue

Stáž na Karolinska Institutet, Stockholm – Department of Cell and Molecular biology – výzkum Protein quality control a Ubiquitin-Proteasome system

 

Vojta Vondráček

Rok absolvování GHB: 2016

Vysoká škola: Univerzita Pardubice

Fakulta: zdravotnických studií

Název oboru: Zdravotnický záchranář

Pracovní zkušenosti (stručně – název organizace a pozice):

 

Michal Kamp

Rok absolvování GHB: 2003

Vysoká škola: MU Brno

Fakulta: filosofická

Název oboru: Historie a učitelství historie pro SŠ

Pracovní zkušenosti (stručně – název organizace a pozice):

        Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod - ředitel

 

Veronik Brázdová

Rok absolvování GHB: 2005

Vysoká škola: VŠE

Fakulta: financí a účetnictví

Název oboru: Účetnictví a finanční řízení podniku

                Vedlejší specifikace – Oceňování podniku a nemovitostí

Pracovní zkušenosti (stručně – název organizace a pozice):

                        5 let v korporaci PwC - v teamu Fúzí a akvizicí a Valuace

aktuálně na mateřské + částečný úvazek v malé investiční společnosti ICP CP

 

Jan Novák

Rok absolvování GHB: 2018

Vysoká škola:  UK

Fakulta: Právnická

 

Jan Fejt

Rok absolvování GHB: 2015

Vysoká škola: UK

Fakulta: Mat - Fyz

Název oboru: Fyzika zaměřená na vzdělávání

 

Kateřina Kabrdová

Rok absolvování GHB: 2017

Vysoká škola: UK

Fakulta: lékařská v HK

Název oboru: všeobecné lékařství

 

Václav Kučera

Rok absolvování GHB: 2017

Vysoká škola: Jihočeská univerzita ČB

Fakulta: rybářství a ochrany vod

Název oboru: Zootechnika - rybářství

Pracovní zkušenosti (stručně – název organizace a pozice):

Genetické rybářské centrum – metodika umělých výtěrů jesetera a kapra, výzkum diferenciace pohlaví, studium polyploidie

 

Barbora Štohanslová

Rok absolvování GHB: 2007

Vysoká škola: UK

Fakulta:Farmaceutická v HK

Název oboru:

Bc. – Zdravotní laborant

Mgr. – odborný pracovník v laboratorních metodách

Pracovní zkušenosti (stručně – název organizace a pozice):

                Laboratoř Medila V HK – laborant

                Immunia v Praze – odborný pracovník-analytik

 

Petr Štůla

Rok absolvování GHB: 2017

Vysoká škola:VŠCHT

Fakulta: chemických technologií

Název oboru: Chemie a chemické technologie

 

Kateřina Vaňkátová

Rok absolvování GHB: 2016

Vysoká škola: VUT Brno

Fakulta: strojního inženýrství

Název oboru: Základy strojního inženýrství

 

Kateřina Doležalová

Rok absolvování GHB: 2018

Vysoká škola: MU Brno

Fakulta: FF + FSS

Název oboru: AJ a literatura (FF)  + Environmentální studia (FSS)

 

Eliška Panská

Rok absolvování GHB: 2017

Vysoká škola: UK

Fakulta: 1. LF

Název oboru: zubní lékařství

 

Barbora Zemanová

Rok absolvování GHB: 2009

Vysoká škola: UPOL

Fakulta: filosofická

Název oboru: Psychologie (Bc. a Mgr.) + Filmová věda a kulturní antropologie (Bc.)

Pracovní zkušenosti (stručně – název organizace a pozice):

                Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod

 

Anna Konrádová

Rok absolvování GHB: 2014

Vysoká škola: ČVUT

Fakulta: architektury

Název oboru: Architektura a urbanismus

Pracovní zkušenosti (stručně – název organizace a pozice):

                Atelier 02 – Havl. Brod – projektant, kreslíš, grafik

 

Martin Tecl

Rok absolvování GHB: 2016

Vysoká škola: UK

Fakulta: lékařská v HK

Název oboru: všeobecné lékařství

 

Michaela Tůmová

Rok absolvování GHB: 2018

Vysoká škola: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Fakulta: veterinární hygieny a ekologie

Název oboru: MVDr. – veterinární hygiena a ekologie

 

Alexandr Torgalo

Rok absolvování GHB: 2016

Vysoká škola: UK

Fakulta: přírodovědecká

Název oboru: geografie a kartografie

 

 svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2018 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara