Psychohygiena v nouzové situaci a nabídka služeb psychologa
Ikona - FacebookIkona - BakalářiGHB na Instagramu
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • formujeme zdravě kritické a sebevědomé osobnosti ve vstřícném a tvůrčím prostředí
  • výsledky studentů nás řadí ke školám, na které je spolehnutí
  • fungujeme 288 let, máme na co navazovat

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2024/2025 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení nebo se vydejte na virtuální prohlídku školy.

Psychohygiena v nouzové situaci a nabídka služeb psychologa
16. 03. 2020 (1579 přečtení) | Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. | Rubrika: Informace |
Tiskni článek Sdílej!

Studentům i rodičům je adresována následující užitečná nabídka naší psycholožky Mgr. Jany Přibylové:

Vážení studenti, kolegové, rodiče,

aktuální situace související s karanténou a také se změnou režimu, která je nutná vzhledem k omezení provozu, služeb a pohybu v naší zemi, vyžaduje schopnost přijmout nastalé změny a přizpůsobit se jim.

Na každého z nás to klade mnohé nové a neznámé nároky.  Je třeba se chovat zodpovědně, ohleduplně a zachovat klid. Současně musíme všichni upravit svůj denní řád a hledat nové cesty, jak si splnit své povinnosti a realizovat své potřeby.  Jako klíčové se v této situaci zdají být následující body:

-          Každý den postihnout všechny činnosti, kterým se potřebuji nebo chci věnovat.

-          Stanovit si jasné každodenní cíle a také způsoby jejich dosažení a vyhodnocení.

-          Pojmenovat a konkrétně popsat všechny potřebné prostředky či pomoc z okolí, kterou potřebuji (např. zajištění stravy, výukových materiálů, konzultace či podpory při učení apod.).

-          Nezapomenout na potřebný sociální kontakt, který je možné realizovat formou elektronické komunikace či sociálních sítí a vyhradit si na něj předem určený a vymezený čas.

-          Stanovit si rámcový časový denní řád a rozvrh jednotlivých činností (učení, odpočinek, pohyb, aktivity pro provoz domácnosti, sociální kontakt a komunikace…).

Vzhledem k tomu, že se situace rychle vyvíjí a nová pravidla a změny přicházejí v rychlém sledu, může být obtížné je všechny zpracovat a přizpůsobit se jim. Všechny tyto nejistoty způsobují stres a jsou zátěží, která nás vyčerpává.

V případě, že u sebe zaznamenáte pocity, že je to všechno nad vaše síly, že nevíte, jak to celé uchopit nebo máte pocit, že jste najednou na celou věc sami, nebojte se vyhledat pomoc a podporu.

I po celou dobu, kdy je škola pro žáky uzavřena, je vám k dispozici psycholožka, se kterou můžete konzultovat jak své rodinné, vztahové nebo školní záležitosti, tak také problémy spojené s aktuální nouzovou situací:

Mgr. Jana Přibylová

Tel. 776 225 433

Email: pribylova@ghb.cz

(pro následnou komunikaci je možné využít i Messenger nebo WhatsApp)

 svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2023 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara