První týden nám bylo PRIMA
Ikona - FacebookIkona - BakalářiGHB na InstagramuMapa GHB
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • formujeme zdravě kritické a sebevědomé osobnosti ve vstřícném a tvůrčím prostředí
  • výsledky studentů nás řadí ke školám, na které je spolehnutí
  • fungujeme 288 let, máme na co navazovat

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2024/2025 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení nebo se vydejte na virtuální prohlídku školy.

První týden nám bylo PRIMA
12. 09. 2020 (1212 přečtení) | Autor: RNDr. Milan Zimpl, Ph.D. | Rubrika: Různé |
Tiskni článek Sdílej!

V prvním týdnu měsíce září absolvovali žáci 1.A svůj Prima týden. Úkolem tohoto týdne bylo umožnit našim novým primánům seznámit se navzájem a poznat prostředí nové školy. Ve škole spolu stráví dalších osm let života. Co jsme všechno spolu zažili?

Úterý 1. 9. jsme věnovali nutným "papírovým" formalitám, které k začátku studia nutně patří. Venku pršelo, takže nám to nemuselo být líto. Tento den jsme také zjistili, kde se v budově školy nachází naše třída, představili jsme se navzájem, rozdělili si šatní skříňky, získali čipy a studijní průkazy. Následoval přesun do školní jídelny. Asi si říkáte, co je na tom prima... 

Ve středu 2. 9. jsme věnovali přidělování učebnic. Následovala poznávací výprava po škole. Seznámení se školou obstaraly studentky z oktávy, které představily dětem všechna důležitá místa ve škole. Poznávání bylo důklané, proběhlo doslova od sklepa až po půdu. Na všech důležitých místech se žákům dostalo náležitých instrukcí a také poučení zkušených oktavánů. Velmi zajímavou zastávkou byla návštěva školní kniovny. Stále pochybujete o názvu Prima týden?

Čvrtek 3. 9. proběhl mnohem aktivněji. Počasí objednané dlouho dopředu přálo všem aktivitám tohoto dne. Začali jsme v parku, kde si kolegové tělocvikáři pro nás připravili orietační hru s tajenkou. Rozděleni do tří družstev a vybaveni podrobnou mapou jsme postupně objevili všech devět míst zakreslených v mapě a získali jsme všech devět písmen tajenky, ze které bylo následně dešifrováno klíčové slovo. Následovala druhá část dopoledního programu - procházka historií GHB v kontextu společenského dění. Program této části měli připravený opět naši skvělí oktaváni. Během procházky jsme zjistili mnoho zajímavých informací. Program dopoledne byl, alespoň myslím, skutečně Prima ...

To ale nebylo ze čtvrtečního programu všechno. V 16,45 jsme se sešli ve škole znovu a těsně po páté hodině odpolední to vypuklo. Začalo slavnostní pasování na studenty gymnázia. Na programu pasování se významně podíleli studenti oktávy pod vedením jejich třídního učitele Josefa Seckého. Po pěkném projevu pana ředitele přijal každý primán slib studenta gymnázia a "jako žák základní školy poklekl a jako student gymnázia povstal". Následně obdržel pasovací listinu a placku primána GHB. Obrázky z akce pod širým nebem pořídil letošní absolvent Vít Daněk. Malou ochutnávku najdete v tomto článku, více jich nabízí školní Facebook. A tak jsou z nás primáni!

Program na pátek 4. 9. si pro nás připravila naše paní psycholožka Kateřina Lemberková. Celé dopoledne jsme strávili za příjemného počasí na školním hřišti. Na programu bylo mnoho rozličných seznamovacích aktivit a her. Na závěr jsme si v kruhu sdělili své dojmy.

Myslím, že mohu za všechny napsat. BYLO TO PRIMA. A tak jsou z nás praví gympláci... Držte nám palce, ať se nám při studiu daří a ať je nám tu dobře.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem zaměstnancům a studentům, kteří se na přípravě a realizaci Prima týdne podíleli.

Milan Zimpl, třídní učitel primy
 

Prima týden 2020

Prima týden 2020


Prima týden 2020

Prima týden 2020

Prima týden 2020

Prima týden 2020
svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2023 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara